top of page

אושר מתווה פיצויים לעסקים בצפון לחודשים ינואר-פברואר 2024ביום 03.04.2024 אושרה ארכה לתקנות מס רכוש קרן פיצויים עבור החודשים ינואר - פברואר בהתייחס ליישובי ספר, המעניקות פיצויים לעסקים בהתאם לפירוט הבא:


יישובי קו העימות

  • יישובי קו עימות שפונו: יישובים אלו זכאים לפיצוי מלא בגין החודשים ינואר - פברואר במסלול מחזורים או במסלול האדום.

  • יישובי קו עימות שלא פונו: יישובים אלו זכאים לפיצוי מלא בגין החודשים ינואר - פברואר במסלול מחזורים.

  • בנוסף, עסקים ביישובים: יאנוח ג'ת, כיסרע סמייא ובית ג'ן - יהיו זכאים למענק עבור החודשים ינואר - פברואר במסגרת מסלול הוצאות מזכות.

יישובי רמת הגולן

  • כלל יישובי רמת הגולן צפון ודרום: עסקים ביישובים אלו זכאים לפיצוי מלא עבור החודשים ינואר-פברואר בענפי התיירות והחקלאות במסגרת המסלול האדום.

  • בנוסף, יתר העסקים (שאינם עסקי תיירות או חקלאות) ביישובים אלו יהיו זכאים למענק במסגרת מסלול הוצאות מזכות.


לייעוץ ומידע נוסף יש ליצור קשר עם משרדינו.בכבוד רב,אניטה גרינשטין, רו"ח   
האמור במאמרים השונים באתר הנו הסבר כללי, אינו מהווה ייעוץ מקצועי מחייב ואין להסתמך עליו בכל צורה שהיא. בכל מקרה ספציפי יש להיעזר בבעל מקצוע המתמצא בתחום והאמור באתר אינו יכול לספק פתרון לבעיה ספציפית.


24 צפיות

Comments


bottom of page