top of page

אשקלון ומבקיעים יוגדרו יישובי ספר למשך שנהועדת הכספים של הכנסת אישרה היום את ההחלטה להחיל את ההגדרה "ישוב ספר" לעניין חוק מס רכוש וקרן הפיצויים על ישובים נוספים המרוחקים יותר מ-7 ק"מ מגבול רצועת עזה.

במסגרת ההחלטה נקבע כי אשקלון ומבקיעים יוגדרו למשך שנה כיישובי ספר, מאחר שישובים אלה נחשפים למידת פגיעה נרחבת בתקופת מלחמת חרבות ברזל, באופן הדומה ליישובים המוגדרים כיישובי ספר בדרום הארץ.

משמעות ההגדרה כישוב ספר לעניין חוק זה היא שבעלי עסקים הגרים בישובים אלה יהיו זכאים לפיצוי מקרן הפיצויים של רשות המסים בשיעור של 100% מהנזק העקיף שנגרם להם בשל אירוע מלחמה או פעולות איבה. בנוסף, הם יהיו זכאים להגיש תביעה בגין נזק עקיף בכל עת, מבלי להידרש לחקיקה מיוחדת של הכנסת.

כמו כן, במסגרת ההקלות השונות שנתנה רשות המסים מאז פרוץ המלחמה ב-7 באוקטובר 2023, ניתנת לבעלי עסקים ביישובי ספר אפשרות לקבל מקדמה על חשבון הפיצוי בגין נזק עקיף, עוד טרם הגשת התביעה.

לאחר אישור ההצעה על ידי הוועדה, בעלי עסקים באשקלון ומבקיעים יהיו זכאים גם למקדמה זו.

לייעוץ ומידע נוסף יש ליצור קשר עם משרדינו.בכבוד רב,


אניטה גרינשטין, רו"ח

האמור במאמרים השונים באתר הנו הסבר כללי, אינו מהווה ייעוץ מקצועי מחייב ואין להסתמך עליו בכל צורה שהיא. בכל מקרה ספציפי יש להיעזר בבעל מקצוע המתמצא בתחום והאמור באתר אינו יכול לספק פתרון לבעיה ספציפית.


13 צפיות

Comments


bottom of page