top of page

ביטול פטור מדיווח של תושב ישראל לראשונה או תושב חוזר ותיק


ביום 7 לאפריל 2024 נכנס לתוקף תיקון פקודת מס הכנסה (מס'  272), התשפ"ד–2024 הקובע ביטול הפטור מדיווח על הכנסות, לתושב ישראל לראשונה או תושב חוזר ותיק, אשר העניק פטור מדיווח לתושבים חוזרים ששהו מחוץ לישראל לפחות 10 שנים רצופות

 

פקודת מס הכנסה קובעת זכאות להטבות במס לתושבים חוזרים ששהו בחו"ל מעל 10 שנים על הכנסותיהם מכל המקורות (כמפורט בפקודה בסעיפים 2, 2א,ו - 3) שהופקו או נצמחו מחוץ לישראל או לפי סעיפים 97(ב)(1), 97(ב2) ו- 97(ב3) לפקודה. 

תושבים אלה היו, עד היום, פטורים גם מדיווח על הכנסותיהם מחוץ לישראל ופטורים מהגשת הצהרת הון.

 

ביטול הסעיפים 134ב ו 135(1)(ב) לפקודת מס הכנסה מבטל את הפטור מחובת דיווח לתושב ישראל לראשונה ותושב חוזר ותיק. 

 

התיקון לחוק לא מבטל ו/או מצמצם את הפטור ממס  לתושב ישראל לראשונה או תושב חוזר ותיק.


התיקון לחוק מאפשר לפקיד השומה לדרוש דיווח גם מחבר בני אדם שבעל מניותיו הינו תושב ישראל לראשונה או תושב חוזר ותיק ובנוסף מסמיך את  פקיד השומה להעביר מידע זה לרשויות מס זרות תחת המגבלות שנקבעו בחוק.

 

התיקונים המפורטים לעיל יחולו רק לגבי מי שהפך להיות תושב ישראל החל מיום 1 בינואר 2026.


לקריאה נוספת בנוגע להטבות מס המוענקות לתושב חוזר לחץ כאן.


לייעוץ ומידע נוסף יש ליצור קשר עם משרדינו.  


בכבוד רב,    


אניטה גרינשטין, רו"ח האמור במאמרים השונים באתר הנו הסבר כללי, אינו מהווה ייעוץ מקצועי מחייב ואין להסתמך עליו בכל צורה שהיא. בכל מקרה ספציפי יש להיעזר בבעל מקצוע המתמצא בתחום והאמור באתר אינו יכול לספק פתרון לבעיה ספציפית.

34 צפיות

Comments


bottom of page