top of page

דוחות שנתיים למס הכנסה

עודכן: 22 במאישלום רב,


אנו נערכים לקראת הגשת הדוחות השנתיים לעצמאים לשנת המס שהסתיימה.


לצורך עריכת הדוח השנתי, אבקשך להעביר למשרדינו בהקדם את המסמכים הבאים:


עוסקים עצמאים :

 1. אישורים על ניכוי מס במקור מלקוחות.

 2. רשימת מלאי עסקי ליום 31.12

 3. אישורי הפקדות לקופת פנסיה שבוצעו בשנת המס.

 4. אישורי הפקדות לביטוח חיים לשנת המס.

 5. אישורי הפקדות לקרן השתלמות שבוצעו בשנת המס.

 6. העתק רישיון רכב, ביטוח חובה וביטוח מקיף.

 7.  ריכוז תשלומים בגין הוצאות טלפון נייד.

 8. ריכוז תשלומים בגין הוצאות הבית השוטפות כגון חשמל, מים, ארנונה, טלפון קווי, אינטרנט וכד'עוסקים שהם גם שכירים:

 1. טופס 106 לשנת המס במידה והנך שכיר ו/או מקבל קצבה פנסיונית.

 2. טופס 106 של בן/בת הזוג לשנת המס (במידה והנכם נשואים נכון לשנת המס).


כללי:

 1. ריכוז הכנסות משכר דירה (גם אם נכללות במסלול הפטור).

 2. טופס 867 מהבנק (אישור על ניכוי מס במקור) במידה ויש בחזקתך תיק השקעות מנוהל.

 3. אישורים שנתיים על קבלת קצבאות מביטוח לאומי.

 4. אישורים על תרומות ששולמו במהלך שנת המס למוסדות בעלי אישור לזיכוי מס לפי הוראות סעיף 46 לפקודת מס הכנסה. לבדיקה האם תרמתם למוסד המחזיק באישור זכאות מס לתרומות לחץ כאן

 5. אישורים על עסקאות נדל"ן שבוצעו במהלך שנת המס ותשלומי מס שבח, לרבות עסקאות בנכסים בחו"ל.

 6. אישור על משיכת פיצויי פיטורין, קרן השתלמות או קופת גמל.

 7. במידה ושולמו דמי מזונות בשנת המס יש להעביר אלינו העתק פסק דין וכן אישור על תשלום בפועל.

 8. למתגוררים ביישובי ספר - אישור תושבות על מגורים ביישוב מזכה בשנת המס.

 9. אישור סיום לימודיים אקדמאים למי שסיים לימודים ב-3 שנים האחרונות.

 10. אישור על סיום שירות צבאי ב-3 שנים האחרונות.

 11. אישור על זכייה בהימורים בשנת המס.

 12. במידה והנך עולה חדש או תושב חוזר - יש להעביר אלינו העתק תעודה שהופקה על ידי משרד העלייה והקליטה.

 13. במידה ונקבעו לך אחוזי נכות לשנת המס ו/ או נקבעו לילדיך אחוזי נכות ו/או לקות למידה לשנת המס ו/או הנך משלם על אחזקת קרוב במוסד בשנת המס, יש ליצור קשר עם משרדינו לקבלת להנחיות בנוגע למסמכים הדרושים.

 14. באם הנך הורה יחידני, יש לצרף הצהרה לשנת המס האם ניהלת משק בית לבד או עם אחר.


כמו כן, נבקש לעדכן אותנו בנושאים הבאים:

באם עברת תאונה אישית, תאונת עבודה או מחלה קשה;

באם סיימת יחסי עבודה וקיבלת מענק פרישה ו/או פיצויי פיטורין;

באם היו לך במהלך שנת המס הוצאות להנצחת קרוב משפחה שנספה במערכות ישראל או בפעולות איבה.
לייעוץ ומידע נוסף יש ליצור קשר עם משרדינו.

בכבוד רב,

אניטה גרינשטין, רו"חהאמור במאמרים השונים באתר הנו הסבר כללי, אינו מהווה ייעוץ מקצועי מחייב ואין להסתמך עליו בכל צורה שהיא. בכל מקרה ספציפי יש להיעזר בבעל מקצוע המתמצא בתחום והאמור באתר אינו יכול לספק פתרון לבעיה ספציפית.
229 צפיות

Comments


bottom of page