top of page

דיווח מרוכז של מעסיקים על עובדים שהוצאו לחל"ת/פוטרו

עודכן: 16 בפבר׳ 2023

עובדים אשר פוטרו/התפטרו או שהוצאו לחל"ת נדרשים להירשם לשירות התעסוקה. בימים אלה שירות התעסוקה מאפשר למעסיקים לרשום את עובדיהם אשר הוצאו לחל"ת או פוטרו בצורה מרוכזת, בכפוף להסכמת העובד, ולהזנת פרטים מלאה ומדויקת. על מנת לרשום את עובדיכם כדורשי עבודה בשירות התעסוקה יש להיכנס ללינק - לחצו כאן. במסגרת הדיווח תידרשו:

1. לחתום על הצהרה כי עובדיכם מודעים לרישום (הצהרת מעסיק על רישום מרוכז בשירות התעסוקה בשעת חירום)

2. לעלות קובץ אקסל המפרט את פרטי העובדים אשר ברצונכם לרשום כדורשי עבודה (להלן קישור להורדת אקסל למילוי פרטי העובדים המדווחים לשירות התעסוקה)

3. יש למלא את פרטי המעסיק ולהעלות את הצהרת המעסיק (כקובץ PDF) ואת קובץ האקסל למערכת הדיווח המרוכז (להלן קישור לטופס המקוון).


שימו לב-

1. לא יבוצע רישום לעובד ללא מילוי והעלאת הצהרה חתומה (על בסיס הפורמט המצ"ב).

2. לא יבוצע רישום לעובד אשר פרטיו לא הוזנו בצורה מדויקת.

3. תאריך הרישום אשר ידווח למוסד הביטוח הלאומי יהיה תאריך הגשת הבקשה לשירות התעסוקה ולא תאריך הפסקת העבודה בפועל

4. הרישום בשירות התעסוקה אינו פוטר מעדכון התביעה באתר ביטוח לאומי/מערכת מעסיקים ביטוח לאומי.


כיצד תדווחו על פיטורין או הוצאה לחופשה ללא תשלום?

1. יש להוריד את שני הקבצים המצורפים:

2. יש להדפיס ולחתום על "הצהרת מעסיק על רישום מרוכז בשירות התעסוקה בשעת חירום" ולסרוק את ההצהרה החתומה.

3. בקובץ "פרטי העובדים המדווחים לשירות התעסוקה" יש למלא את פרטי כל העובדים המפוטרים או היוצאים לחופשה ללא תשלום.

אפשר למלא פרטים של עובדים שנרשמו ללשכה באופן עצמאי.

הקפידו למלא את כל השדות כדי שעובדים אלה יוכלו למצות את זכויותיהם מול שירות התעסוקה.

4. יש להיכנס לטופס המקוון ולהזין את כל הפרטים הנדרשים.

5. יש לצרף לטופס המקוון את שני הקבצים המלאים:

קובץ "פרטי העובדים המדווחים לשירות התעסוקה"

וקובץ "הצהרת מעסיק על רישום מרוכז בשירות התעסוקה בשעת חירום" החתום.


המשך הטיפול

1. אישור רישום בשירות התעסוקה יישלח לעובדים בנייד ובדואר האלקטרוני תוך מספר ימים.

2. חשוב להנחות את העובדים להגיש תביעת אבטלה גם באתר האינטרנט של המוסד לביטוח לאומי בנוסף לרישומם בשירות התעסוקה.

לייעוץ ומידע נוסף יש ליצור קשר עם משרדינו.

בכבוד רב,

אניטה גרינשטין, רו"חהאמור במאמרים השונים באתר הנו הסבר כללי, אינו מהווה ייעוץ מקצועי מחייב ואין להסתמך עליו בכל צורה שהיא. בכל מקרה ספציפי יש להיעזר בבעל מקצוע המתמצא בתחום והאמור באתר אינו יכול לספק פתרון לבעיה ספציפית.

15 צפיות

Comments


bottom of page