הבהרה לעניין תנאי הזכאות של בעלי שליטה למענק לעצמאים ובעלי שליטה בחברותרשות המסים מפרסמת הבהרה לעניין תנאי הזכאות של בעלי שליטה למענק לעצמאים ובעלי שליטה בחברות.

הרשות מבהירה כי לצורך זכאות למענק, שכיר בעל שליטה חייב לקבל משכורת במשך שישה חודשים החל מהתקופה הקובעת כהגדרתה בחוק עד תחילת תקופת הזכאות הרלבנטית לתביעה, אף שאינם רצופים, ובתנאי שעמד ביתר התנאים שנקבעו בחקיקה.

הבהרה זו באה לאחר שבעקבות בירור הסוגיה מול הביטוח הלאומי, ומתוך רצון שלא לפגוע בציבור השכירים בעלי השליטה, הועדפה פרשנות מקלה הנסמכת על כך שתנאי הזכאות לדמי אבטלה לשכירים קובעים חובת קיומה של תקופת אכשרה בת שישה חודשים, שאינם בהכרח רצופים, במשך 12 החודשים שקדמו לתביעה לדמי אבטלה.

לייעוץ ומידע נוסף יש ליצור קשר עם משרדינו.


בכבוד רב,

אניטה גרינשטין, רו"חהאמור במאמרים השונים באתר הנו הסבר כללי, אינו מהווה ייעוץ מקצועי מחייב ואין להסתמך עליו בכל צורה שהיא. בכל מקרה ספציפי יש להיעזר בבעל מקצוע המתמצא בתחום והאמור באתר אינו יכול לספק פתרון לבעיה ספציפית.

70 צפיות