top of page

הודעה בדבר עדכון סכומים בתקנה 23(ג) לתקנות מע"מ

עודכן: 16 בפבר׳ 2023
הנהלת רשות המסים בישראל מודיעה כי החל ב-1.7.2022 יחול שינוי בתקנה 23(ג) לתקנות מס ערך מוסף, לפיו דוחות להחזר עודף מס תשומות עד לסכום של 19,222 ש"ח, ניתן יהיה להגיש בבנקים – זאת במקום סכום של 18,639 ש"ח שהיה עד 30.6.2022.


בקשה להחזר עודף מס תשומות מסכום העולה על 19,222 ש"ח, יש להגיש באופן הבא:

עוסק החייב בהגשת הדיווח המפורט, יגיש דו"ח להחזר עודף מס תשומות בכל סכום, באופן מקוון.

עוסק שאינו חייב בדיווח המפורט, יזין דו"ח להחזר עודף מס תשומות מסכום העולה על 19,222 ש"ח, באופן מקוון ומפורט.

מייצג כמשמעותו בסעיף 143א לחוק, הקשור במישרין למחשב של שע"ם, יוכל להזין דוחות להחזר בכל סכום באופן מפורט.


תוקף האמור לעיל הינו עד לתאריך 31.12.2022.


לייעוץ ומידע נוסף יש ליצור קשר עם משרדינו.
בכבוד רב,


אניטה גרינשטין, רו"ח
האמור במאמרים השונים באתר הנו הסבר כללי, אינו מהווה ייעוץ מקצועי מחייב ואין להסתמך עליו בכל צורה שהיא. בכל מקרה ספציפי יש להיעזר בבעל מקצוע המתמצא בתחום והאמור באתר אינו יכול לספק פתרון לבעיה ספציפית.

31 צפיות

Comments


bottom of page