top of page

הודעה על ארכה להגשת תביעות לפיצויים בעקבות מלחמת חרבות ברזל


לאור התמשכות המצב הביטחוני בו שרויה המדינה עקב מלחמת "חרבות ברזל", ועל מנת להקל על ציבור לקוחות רשות המסים, החליט מנהל רשות המסים, שי אהרונוביץ', על מתן אורכה להגשת תביעות  לפיצוי בהתאם  לחוק התוכנית לסיוע כלכלי (הוראת שעה - חרבות ברזל), התשפ"ד- 2023 (להלן: החוק), ובהתאם לתקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק מלחמה ונזק עקיף) (חרבות ברזל) (הוראת שעה), תשפ"ד-2023(להלן: התקנות).


להלן לוח המועדים להגשת תביעות במסלולים השונים לתקופת זכאות אוקטובר, נובמבר ודצמבר 2023:להלן לוח המועדים להגשת תביעות  בגין נזק ישיר ונזק עקיף בהתאם לתקנות העיקריות (מסלול אדום):


לייעוץ ומידע נוסף יש ליצור קשר עם משרדינו.בכבוד רב,אניטה גרינשטין, רו"ח   
האמור במאמרים השונים באתר הנו הסבר כללי, אינו מהווה ייעוץ מקצועי מחייב ואין להסתמך עליו בכל צורה שהיא. בכל מקרה ספציפי יש להיעזר בבעל מקצוע המתמצא בתחום והאמור באתר אינו יכול לספק פתרון לבעיה ספציפית.

24 צפיות

Comments


bottom of page