הזדמנות אחרונה לניצול הטבות מס בגין הפקדות פנסיוניות לשנת 2021בשנת 2017 נכנס לתוקפו חוק פנסיה חובה לעצמאים המחייב עצמאים להפריש באופן עצמאי למוצר חיסכון פנסיוני (קופת פנסיה, קופת גמל או ביטוח מנהלים) בהתאם לרמת ההכנסה שלהם. חובת ההפקדה חלה על כל עוסק עצמאי בטווח הגילאים 21-60 הפעילים כעצמאים מעל לשישה חודשים.


למידע נוסף בנושא לחץ כאן


המדינה מעודדת את העוסקים העצמאים להפקיד ולחסוך באפיקים שונים כגון קרן פנסיה, קופת גמל וקרן השתלמות על ידי מתן הטבות מס המחושבות באופן יחסי לגובה ההפקדה. הטבות המס ניתנות לעוסקים עצמאים מתחלקות לשני סוגים עיקריים:

 1. זיכוי – הטבת מס אשר משמעותה קיטון של סך המס לתשלום. הטבת המס הינה בגובה 35% מהסכום אשר הופקד על ידי העוסק לקופת הגמל או הפנסיה עד לתום שנת המס. כלומר, בעבור כל הפקדה של 1,000 ₪ יתקבל זיכוי של 350 ₪ .

 2. ניכוי - הטבת מס אשר עניינה הקטנת סכום ההכנסה החייבת למס הכנסה.


עוסק עצמאי

עובד שהוא עצמאי בלבד (אין לו הכנסות כשכיר), רשאי להפקיד עד 16% (ובמקרים מסוימים עד 16.5%) מכל ההכנסה שלו ועד גובה התקרה המפורטת להלן, ולקבל עבורה הטבות מס לפי בחירתו:

 1. ניכוי סכום ההפקדה לביטוח הפנסיוני מתוך ההכנסה החייבת במס (כלומר, הכרה בסכום ההפקדה כ"הוצאה מוכרת"). הטבה זו מוגבלת להפקדות בגובה של עד 11% מההכנסה השנתית עד לתקרת הכנסה של 208,800 ₪ בשנה, ולא יותר מ- 22,968 ש"ח בשנה, נכון לשנת 2021.

 2. זיכוי ממס בגין הפקדות עד 5% מההכנסה השנתית.

 3. בנוסף יוכל עצמאי להפקיד (החל משנת 2017) עוד 0.5% מהכנסתו ולכל היותר 1,044 ש"ח נוספים בשנה, ולקבל גם עבורם זיכוי של 35%. הטבה זו תינתן רק אם אותו עובד לא ניצל הטבה הניתנת בעד רכישת ביטוח מועדף מפני אבדן כושר עבודה לפי סעיף 32(14)(ב) לפקודת מס הכנסה.

דוגמא:

עצמאי/ת שסך הכנסתו/ה השנתית לשנת 2021 הינה 150,000 ₪.

במידה ויופקדו לקופת גמל או לקרן פנסיה 16.5% מההכנסה, כלומר 24,000 ₪, עד לתום שנת המס יתקבל:

 1. ניכוי בגובה של עד 11% מהכנסה שנתית של 150,000 ₪ = 16,500 ₪ . כלומר, ההכנסה החייבת לצרכי מס תקטן בסך של 16,500 ₪ .

 2. זיכוי ממס בגין הפקדות בסך של 5.5% מההכנסה השנתית של 150,000 ₪ = 8,250₪ כפול 35%. כלומר במקרה דנן הזיכוי ממס יהיה בסך 8,250 כפול 35% = 2,887 ש"ח

הפקדות עצמאיות לקרן השתלמות בשנת 2021

תקרת ההפקדה לצורך הטבות מס לקרן השתלמות לעצמאים בשנת 2021 היא 4.5% מהכנסה השנתית ולא מעבר להכנסה של 263,000 ₪. כלומר התקרה להפקדה היא 11,835 ₪ .

תקרת ההפקדה המוטבת לקרן השתלמות, הפקדה שעבורה במועד המשיכה לא נשלם מס רווחי הון היא 18,480 ₪ בשנה.


דוגמא:

במקרה המתואר למעלה, בו סך ההכנסה השנתית לשנת 2021 הינו 150,000 ש"ח (הכנסה נמוכה מהתקרה) ניתן להפקיד, לכל היותר 4.5% מההכנסה השנתית כלומר, 6,750 ש"ח בשנה. סכום זה מוכר לניכוי לצורכי מס (כלומר נרשם כהוצאה).

שווי הטבת המס הוא 1,350 ש"ח:

גובה המס השולי עבור הכנסה שנתית של 150,000 ₪ הוא 20% ;

סך ההפקדות המוכרות כהוצאה הן 6,750 ₪ ;

20% מ-6,750 ש"ח הם 1,350 ₪.


עוסק עצמאי שהוא גם שכיר

עובד שהוא גם עצמאי וגם שכיר לא בהכרח יהיה חייב בהפקדות פנסיוניות מדי חודש.

בתלוש השכר של העובד מופרשות מדי חודש הפקדות לקרן הפנסיה הנגזרות מסך ההכנסה של העובד השכיר. במקרים בהם הפקדה הזו עברה את סך חובת ההפקדה כעצמאי, אין צורך להפקיד עוד. במידה ולא, יש להשלים את ההפרש.

במידה וישנן הכנסות נוספות בנוסף לתלוש השכר, בהחלט מומלץ להפקיד כספים נוספים לקופת פנסיה עצמאית וזאת לאור ההטבות הגלומות בהגדלת ההפקדה החודשית:

 1. הטבות המס נוספות בזמן ההפקדה ו/או המשיכה של הכספים.

 2. במידה וישנה הכנסה נוספת מעבר לתלוש השכר, חשוב לבטח גם אותה כדי לשמור על רמת החיים במקרה הצורך.

 3. תוספת לסך הפנסיה הקיצבתית שתתקבל בעתיד.

לצורך חישוב כדאיות הגדלת ההפקדות הפנסיוניות החודשיות כעצמאי שהוא גם שכיר יש לבחון את סך ההכנסה בתלוש המשכורת ביחס לתקרה כאשר תקרת ההפקדה לפי סעיף 47 משתנה לפי ההגדרה של "עמית מוטב":

בשנת 2021, "עמית מוטב" הוא מי שהפקיד במסגרת השכר המבוטח (כולל הפקדות המעסיק) לפחות 1,688 ש"ח בחודש לקרן פנסיה (או קופת גמל לקצבה )- סכום שהוא 16% מהשכר הממוצע במשק (שכר חודשי של 10,551 ₪ נכון לשנת 2021).


 1. "עמית מוטב" יוכל להפקיד עד 16% מהשכר הלא מבוטח/השכר כעצמאי. כשההטבה מתחלקת בין 5% זיכוי ממס לפי סע' 45א ו- 11% ניכוי מס לפי סע' 47, כמפורט לעיל בגין העובד העצמאי. הטבת מס על המשכורת הלא מבוטחת מוגבלת עד 8,700 ש"ח לחודש. כלומר, מקסימום ההטבה הוא 16% מתוך 8,700 ש"ח שמסתכמים ב- 1,392 ש"ח לחודש, בנוסף למה שהופקד בגין המשכורת המבוטחת.

 2. עמית שאינו עמית מוטב יוכל להפקיד רק 10% מהשכר הלא מבוטח/שכר כעצמאי, כשהוא מתחלק בין 5% לזיכוי מס ו- 5% לניכוי מס.

ההטבה של ניכוי מס תינתן רק למי שהמשכורת המבוטחת שלו נמוכה מ- 21,750 ש"ח (ב- 2021). אם מקום העבודה מפריש עבורכם על סכום משכורת גבוה מ- 21,750 ש"ח ניתן להפקיד מהמשכורת הלא מבוטחת רק 5% עבור זיכוי מס.

בדרך כלל כדי לקבל את הטבת מס על הפקדות עבור משכורת לא מבוטחת שהופקדו באופן עצמאי ולא באמצעות מקום העבודה, יש צורך בהגשת דוח שנתי למס הכנסה בו יפורטו ההפקדות שבוצעו עד לתום השנה.


אנו ממליצים להיעזר בסוכן ביטוח פנסיוני ו/או בשירות הלקוחות של חברות הביטוח הפנסיוני. לייעוץ ומידע נוסף יש ליצור קשר עם משרדינו. בכבוד רב, אניטה גרינשטין, רו"ח האמור במאמרים השונים באתר הנו הסבר כללי, אינו מהווה ייעוץ מקצועי מחייב ואין להסתמך עליו בכל צורה שהיא. בכל מקרה ספציפי יש להיעזר בבעל מקצוע המתמצא בתחום והאמור באתר אינו יכול לספק פתרון לבעיה ספציפית.

25 צפיות