top of page

הזדמנות אחרונה לניצול הטבות מס בגין הפקדות פנסיוניות לשנת המס 2023

עודכן: 11 בדצמ׳ 2023בשנת 2017 נכנס לתוקפו חוק פנסיה חובה לעצמאים המחייב עצמאים להפריש באופן עצמאי למוצר חיסכון פנסיוני (קופת פנסיה, קופת גמל או ביטוח מנהלים) בהתאם לרמת ההכנסה שלהם. חובת ההפקדה חלה על כל עוסק עצמאי בטווח הגילאים 21-60 הפעילים כעצמאים מעל לשישה חודשים.המדינה מעודדת את העוסקים העצמאים להפקיד ולחסוך באפיקים שונים כגון קרן פנסיה, קופת גמל וקרן השתלמות על ידי מתן הטבות מס המחושבות באופן יחסי לגובה ההפקדה. הטבות המס ניתנות לעוסקים עצמאים מתחלקות לשני סוגים עיקריים:

  1. זיכוי – הטבת מס אשר משמעותה קיטון של סך המס לתשלום. הטבת המס הינה בגובה 35% מהסכום אשר הופקד על ידי העוסק לקופת הגמל או הפנסיה עד לתום שנת המס. כלומר, בעבור כל הפקדה של 1,000 ₪ יתקבל זיכוי של 350 ₪ .

  2. ניכוי - הטבת מס אשר עניינה הקטנת סכום ההכנסה החייבת למס הכנסה.


עוסק עצמאי


  1. ניכוי סכום ההפקדה לביטוח הפנסיוני מתוך ההכנסה החייבת במס (כלומר, הכרה בסכום ההפקדה כ"הוצאה מוכרת"). הטבה זו מוגבלת להפקדות בגובה של עד 11% מההכנסה ולא יותר מ- 24,816 ש"ח בשנה, נכון לשנת 2023.

  2. זיכוי ממס בסך 35% משווי ההפקדה בגין הפקדות עד 5% מההכנסה השנתית.

  3. בנוסף יוכל עצמאי להפקיד (החל משנת 2017) עוד 0.5% מהכנסתו ולכל היותר 1,128 ש"ח נוספים בשנה, נכון לשנת 2023, ולקבל גם עבורם זיכוי של 35%. הטבה זו תינתן רק אם אותו עובד לא ניצל הטבה הניתנת בעד רכישת ביטוח מועדף מפני אבדן כושר עבודה לפי סעיף 32(14)(ב) לפקודת מס הכנסה.

דוגמא:

עצמאי/ת שסך הכנסתו/ה השנתית לשנת 2023 הינה 100,000 ₪.

במידה ויופקדו לקופת גמל או לקרן פנסיה 16.5% מההכנסה, כלומר 16,500 ₪, עד לתום שנת המס יתקבל:

  1. ניכוי בגובה של עד 11% מהכנסה שנתית של 100,000 ₪ = 11,000 ₪ . כלומר, ההכנסה החייבת לצרכי מס תקטן בסך של 11,000 ₪ .

  2. זיכוי ממס בגין הפקדות בסך של 5.5% מההכנסה השנתית של 100,000 ₪ = 5,500 ₪ כפול 35%. כלומר במקרה דנן הזיכוי ממס יהיה בסך 5,500 כפול 35% = 1,925 ש"ח.


הפקדות עצמאיות לקרן השתלמות בשנת 2023


תקרת ההפקדה לצורך הטבות מס לקרן השתלמות לעצמאים בשנת 2023 היא 4.5% מהכנסה השנתית ולא מעבר להכנסה של 283,905 ₪. כלומר התקרה להפקדה היא 12,776 ₪ .

תקרת ההפקדה המוטבת לקרן השתלמות, הפקדה שעבורה במועד המשיכה לא נשלם מס רווחי הון היא 19,920 ₪ בשנה.


דוגמא:

במקרה המתואר למעלה, בו סך ההכנסה השנתית לשנת 2023 הינו 100,000 ש"ח (הכנסה נמוכה מהתקרה) ניתן להפקיד, לכל היותר 4.5% מההכנסה השנתית כלומר, 4,500 ש"ח בשנה. סכום זה מוכר לניכוי לצורכי מס (כלומר נרשם כהוצאה).

שווי הטבת המס הוא 630 ש"ח:

גובה המס השולי עבור הכנסה שנתית של 100,000 ₪ הוא 14% ;

סך ההפקדות המוכרות כהוצאה הן 4,500 ₪ ;

14% מ-4,500 ש"ח הם 630 ₪.


עוסק עצמאי שהוא גם שכיר


בדרך כלל כדי לקבל את הטבת מס על הפקדות עבור משכורת לא מבוטחת שהופקדו באופן עצמאי ולא באמצעות מקום העבודה, יש צורך בהגשת דוח שנתי למס הכנסה בו יפורטו ההפקדות שבוצעו עד לתום השנה.


אנו ממליצים להיעזר בסוכן ביטוח פנסיוני ו/או בשירות הלקוחות של חברות הביטוח הפנסיוני. לייעוץ ומידע נוסף יש ליצור קשר עם משרדינו. בכבוד רב, אניטה גרינשטין, רו"ח האמור במאמרים השונים באתר הנו הסבר כללי, אינו מהווה ייעוץ מקצועי מחייב ואין להסתמך עליו בכל צורה שהיא. בכל מקרה ספציפי יש להיעזר בבעל מקצוע המתמצא בתחום והאמור באתר אינו יכול לספק פתרון לבעיה ספציפית.


52 צפיות

Comments


bottom of page