top of page

הטבות לעצמאים בעקבות משבר הקורונה

עודכן: 16 בפבר׳ 2023


להלן עדכונים שפורסמו בעקבות החלטות הוועדה המיוחדת לענייני עבודה ורווחה בכנסת מיום 31.3.2020:

זכאות למענק לעצמאיים


מענק בסך 65% מההכנסה החייבת החודשית בשנת 2018 עד 6,000 ₪.

הזכאות למענק היא לפי דו"ח המס האחרון שהוגש, קרי 2018. הזכאים יהיו עצמאיים שמלאו לו/ה 28 שנה בשנת הכספים 2019).

כל עצמאי יכול לתבוע, כולל שני בני זוג בתוך התא המשפחתי.

מבחן הכנסות כולל הכנסות מכל המקורות, לרבות ההכנסות פטורות, בתנאי שהכנסות לא פחותות מ- 24,000 ולא עולות על 240,000 ש"ח והוגש דוח שנתי לשנת 2018.

ההכנסה המשותפת של שני בני הזוג מכל המקורות לא תעלה על 340,000 ש"ח, כולל הכנסה פטורה ולאחר קיזוז הפסדים ולא כולל רווח הון ושבח מקרקעין.


תנאי נוסף - ייבדק המחזור העסקי של מרץ - אפריל 2020 למול מרץ אפריל 2019 וחייבת להיות הפחתה של לפחות 25% במחזור בין התקופות האלה.

אם בתום חודש אפריל 2020 יתברר שההפחתה במחזור פחותה מ25% אזי יצטרכו להחזיר את המענק.

למענק זכאים רק עצמאיים ולא בעלי שליטה בחברות.


העסק חייב לפעול לפחות עד 29.2.2020, וזאת על-פי הצהרת בעל עסק באיזור האישי.

מי שפתח את העסק עד פברואר 2019 למרות שלא הייתה לא פעילות בשנת 2018 ויש יכולת השוואה בין המחזור בין חודשים מרץ-אפריל 2020 וחודשים מרץ-אפריל 2019, יוכל לקבל את המענק אם הוא עומד בתנאים וזאת, לאחר הגשת דו"ח 2019.

יובהר, כי התנאים נתונים לשינוי כל עוד לא עברו בחקיקה לשעת חירום.

הובטח כי המענק יועבר לחשבונות בנק עד חג הפסח. חובה להירשם באזור אישי (לאזור האישי לחצו כאן)

הביטוח הלאומי


1. אין הגבלה לעניין מועד להגשת תביעה לחל"ת או לדמי אבטלה והכרה תהיה רטרואקטיבית ממועד הזכאות. מומלץ להגיש מוקדם כדי להקדים את קבלת הכסף.


2. המוסד לביטוח לאומי מודע לעיכוב במתן היתרים להוצאת נשים בהריון לחל"ת ויכיר בכל בקשה רטרואקטיבית.

לייעוץ ומידע נוסף יש ליצור קשר עם משרדינו.

בכבוד רב,


אניטה גרינשטין, רו"ח
האמור במאמרים השונים באתר הנו הסבר כללי, אינו מהווה ייעוץ מקצועי מחייב ואין להסתמך עליו בכל צורה שהיא. בכל מקרה ספציפי יש להיעזר בבעל מקצוע המתמצא בתחום והאמור באתר אינו יכול לספק פתרון לבעיה ספציפית.

91 צפיות

コメント


bottom of page