top of page

היטל מלאי על נוזל לסיגריה אלקטרונית ועל סיגריות אלקטרוניות חד פעמיות

עודכן: 16 בפבר׳ 2023היום, 22.11.2021 יפורסם צו תעריף המכס והפטורים ומס קניה על טובין, התשפ"ב – 2021 (להלן- "צו תעריף המכס").

החל מיום פרסום הצו, יוטל מס קניה על נוזל לסיגריה אלקטרונית ועל סיגריות אלקטרוניות שאינן מתאימות למילוי חוזר המכילות נוזל בתוכן (להלן- "סיגריה אלקטרונית חד פעמית") וכן היטל מלאי עפ"י סעיפים 6(א) ו-6(ב) לצו תעריף המכס.

ההיטל חל על מלאי הנוזל לסיגריה אלקטרונית חד פעמית ועל הסיגריה האלקטרונית החד פעמית, שנמצא ברשות הסוחרים בנוזל ובסיגריה אלקטרונית חד פעמית לצורך עסקם בתאריך 21.11.21 בשעה 24:00 בסכום של 1 שקל חדש למיליליטר נוזל ובאופן יחסי גם על חלקי מיליליטר, ובסכום של 6 ₪ לכל סיגריה אלקטרונית חד פעמית.

את המס יש לשלם באמצעות אתר התשלומים של רשות המסים ואת ההצהרה יש לשלוח לדוא"ל לא יאוחר מיום ה-21.12.21.

היטל המלאי לא יוטל על סוחר שסך כל היטל המלאי, המוטל על נוזל לסיגריה אלקטרונית חד פעמית ועל סיגריה אלקטרונית חד פעמית המצויים בידו כמלאי לצורך עסקו, אינו עולה על 10,000 שקלים חדשים.


לייעוץ ומידע נוסף יש ליצור קשר עם משרדינו.בכבוד רב,


אניטה גרינשטין, רו"ח

האמור במאמרים השונים באתר הנו הסבר כללי, אינו מהווה ייעוץ מקצועי מחייב ואין להסתמך עליו בכל צורה שהיא. בכל מקרה ספציפי יש להיעזר בבעל מקצוע המתמצא בתחום והאמור באתר אינו יכול לספק פתרון לבעיה ספציפית.

7 צפיות

Comments


bottom of page