top of page

הקלות לנישומים ומעסיקים בעקבות משבר הקורונה

עודכן: 16 בפבר׳ 2023

מפורטות להלן הקלות והטבות שפורסמו בשבוע האחרון על ידי משרד האוצר ורשויות המיסים השונות במטרה להקל על עצמאים ומעסיקים לאור התפשטות נגיף הקורונה:


1. ארכה לדיווח ותשלום מע"מ:

עוסקים המדווחים למע"מ על בסיס דו-חודשי, רשאים לדווח ולשלם עבור חודשים ינואר ופברואר 2020 עד 27.4.2020.

עוסקים המדווחים למע"מ על בסיס חד-חודשי, רשאים לדווח ולשלם עבור פברואר 2020 עד 26.3.2020 בלבד.


2. ארכה לאישור על ניכוי מס במקור:

מתן ארכה לאישורים על ניכוי מס במקור, שתוקפם יפוג ב-31.3.2020 עד ל-30.4.2020.

נישומים שאין בידם אישור ניכוי מס במקור, יכולים לפנות למשרדי מס הכנסה באמצעות מערכת פניות הציבור באתר רשות המסים ומייצגים יכולים לפנות באמצעות המערכת למייצגים מקושרים.


3. ארכה לאישור לתיאום מס:

מתן ארכה לתיאומי מס שפג תוקפם בתום שנת 2019 עד לתאריך תשלום המשכורת לחודש מאי 2020.


4. ארכה למועד הגשת דוחות 2018:

מתן ארכה למועד ההגשה של דוחות המס לשנת 2018 שטרם הוגשו עד ליום 30.4.20.


5. קרן הלוואות ייעודית בערבות המדינה:

פורסמה החלטת משרד האוצר על הקמת מסלול הלוואות ייעודי שעיקרו סיוע לעסקים קטנים ובינוניים שנקלעו לקשיים תזרימיים כתוצאה מהשפעות התפרצות הנגיף. המסלול מוצע במסגרת פעילותה של קרן ​ההלוואות לעסקים קטנים ובינוניים בערבות המדינה.


6. משבר הקורונה בהיבט הביטוח הלאומי:

תשלום דמי הביטוח באפריל 2020 יידחה.

יש לציין כי לא הייתה דחייה בתשלומים עבור דיווח חודש פברואר של מעסיקים ו/או של מבוטחים.

יתאפשר הסדר תשלומים גם פעם שנייה במשך שנה.

כמו כן, מהמוסד לביטוח לאומי נמסר שלא יוטלו עיקולים חדשים בתקופת משבר הקורונה ולא תהיה פעילות אכיפה יזומה.


7. מענק לעצמאים:

עצמאי שיוכיח כי הפדיון והרווחים שלו ירדו בגלל משבר הקורונה, יקבל מענק חד פעמי מהמדינה בסכום של עד 6,000 ₪. טרם פורסמה הודעה פורמאלית לגבי אופן קבלת המענק.


8. תשלומים שוטפים:

דחייה במועדי תשלום חשבונות חשמל ומים לעסקים, לפי דרישה.


לייעוץ ומידע נוסף יש ליצור קשר עם משרדינו.בכבוד רב,אניטה גרינשטין, רו"ח

האמור במאמרים השונים באתר הנו הסבר כללי, אינו מהווה ייעוץ מקצועי מחייב ואין להסתמך עליו בכל צורה שהיא. בכל מקרה ספציפי יש להיעזר בבעל מקצוע המתמצא בתחום והאמור באתר אינו יכול לספק פתרון לבעיה ספציפית.

32 צפיות

Commentaires


bottom of page