top of page

זקיפת שווי הטבה בגין ימי גיבוש לעובדים

עודכן: 16 בפבר׳ 2023


סעיף 2(2) לפקודת מס הכנסה קובע כי כל טובת הנאה הניתנת לעובד ע"י המעסיק תיחשב כהכנסת עבודה בגינה יחויב העובד במס. ככלל, במקרים בהם טובת המעסיק גוברת על טובת העובד באירועי גיבוש עובדים, אין לזקוף שווי לעובד המשתתף בפעילות.

הנחיה של רשות המיסים בנושא זקיפת שווי הטבה בגין ימי גיבוש לעובדים שפורסמה בשנת 2018 נועדה להבהיר באילו מקרים ובהתקיים אילו תנאים, ניתן יהיה לראות בפעילות גיבוש עובדים, כפעילות שבה טובת המעסיק גוברת, אשר אינה מצריכה זקיפת שווי הטבה לעובד.


במקרים בהם מתקיימים כל הנסיבות הבאות, פעילות הגיבוש לעובדים יחשבו כפעילות שבה טובת המעסיק גוברת על טובת העובד ואין צורך בזקיפת שווי הטבה לעובד:ע"פ ההנחיה, בהתקיים כל התנאים שלהלן, אירוע גיבוש עובדים לא יצריך זקיפת שווי לעובד :

  1. צרכי העבודה מצדיקים עריכת גיבוש לעובדים, כגון: מס' רב של עובדים מועסקים, נדרשת עבודת צוות וכו'.

  2. ההחלטה על קיום האירוע היא של המעסיק והעובדים הרלוונטיים מוזמנים לאירוע.

  3. ימי הגיבוש נחשבים ימי עבודה שבגינם משולם שכר מלא.

  4. העובדים אינם זכאים לצרף בן/בת זוג לאירוע הגיבוש או לחלקו (או קרוב כהגדרתו בפקודת מס הכנסה).

  5. פעילות הגיבוש נערכת רק במהלך שבוע העבודה, במידה וחלק מהפעילות נערכת בסוף שבוע ו/או במהלך חופשות, יש לזקוף שווי מלא בגין כל הפעילות.

  6. לו"ז הפעילות נקבע או מאושר על ידי המעסיק.

  7. הפעילות נערכת בישראל.

  8. מטרת הפעילות הינה לצורך שיפור העבודה והממשקים בין העובדים.

  9. הפעילות חייבת לכלול הרצאה מקצועית או פעילות העשרה.

בנוסף, נקבע כי על המעסיק לשמור מסמכים המאמתים את קיום הכללים האמורים, וכי עלויות אירוע הגיבוש שבהן נשא המעסיק, יהיו סבירות ביחס למטרת ומהות אירוע הגיבוש.

לעניין זה, נקבע כי עלויות המוגדרות עלויות סבירות הן כ - 400 ₪ לפעילות של יום שלם ללא לינה או 700 ₪ לפעילות של יום שלן כולל לינה.


נציין, כי על אף שההנחיה הנ"ל הינה לעניין זקיפת שווי הטבה לשכר העובד, ניתן גם להסיק ממנה על היבטי מע"מ תשומות בגין הוצאות מסוג אירועי גיבוש לעובדים, כאשר טובת המעסיק בהן גוברת על טובת העובד, לרבות תביעת התשומות הגלומות בהוצאה.


לייעוץ ומידע נוסף יש ליצור קשר עם משרדינו.בכבוד רב,


אניטה גרינשטין, רו"חהאמור במאמרים השונים באתר הנו הסבר כללי, אינו מהווה ייעוץ מקצועי מחייב ואין להסתמך עליו בכל צורה שהיא. בכל מקרה ספציפי יש להיעזר בבעל מקצוע המתמצא בתחום והאמור באתר אינו יכול לספק פתרון לבעיה ספציפית.
92 צפיות

Comentarios


bottom of page