טיפים להתמודדות עם משבר הקורונה
הקלות לשעת חירום בהכרת מע"מ תשומות:

החלטת מיסוי של רשות המסים מיום 25.03.2020 מאפשרת באופן זמני, החל מיום 1.3.2020 ועד ליום 31.5.2020, לכלול בדוח התקופתי למע"מ ולנכות מס תשומות גם בהסתמך על חשבונית מס שנסרקה ונשלחה בדואר אלקטרוני ללא חתימה דיגיטלית, וזאת מבלי להמתין להגעה פיזית של חשבונית המס

לידי העוסק.

ישנם תנאים שנקבעו בחוק ומאפשרים שימוש בהעתק סרוק ובהם, בין היתר, כי בתום התקופה יוודא כל עוסק כי ברשותו עותק "מקור" של כל חשבוניות המס אשר בהסתמך עליהן ניכה מס תשומות במהלך תקופת ההקלה וכן כי אם קיימת אי התאמה בין החשבוניות, על העוסק לתקן את הדוח התקופתי הרלוונטי בהתאם להוראות החוק ולהשיב את מס התשומות שניכה ביתר.

טיפים נוספים לימי הקורונה:

1. לבדוק האם ניתן לעשות במקדמות לביטוח לאומי לאור שינויים ברווחים הצפויים.

2. לבצע בדיקה דומה לגבי המקדמות למס הכנסה. גם כאן ישנם כספים שניתן לחסוך.

3. לבדוק אפשרות הקפאת הפקדות לקרנות השתלמות, קופות גמל ופנסיה למיניהן.

4. לבדוק אפשרות קבלת הלוואות מהמדינה. משרד האוצר משתדל לעזור ויכולות להיות אפשרויות מימון וגישור בעלויות נמוכות מהרגיל.

5. לעקוב אחר הודעות מהרשויות לגבי דחיית תשלומים למוסדות המס השונים.

6. לבדוק מול הבנקים אפשרות לדחות את תשלומי המשכנתא.

7. מי שעובד מול גופים ממשלתיים יכול לקבל תשלומים מוקדם מהרגיל. יש להציג להם חשבוניות ולקבל תשלומים ללא דחייה.

8. לבדוק אפשרות הגשת דוח 2019 מוקדם מהרגיל, במיוחד אם צפוי לך החזר מס.

9. לבדוק שוב זכאות להחזרי מס אותם טרם דרשת.

10. לבדוק אפשרות דחיית תשלומי מים, ארנונה וחשמל.

11. לבדוק אפשרות להקטנת הוצאות בכל הקשור לעובדים המועסקים.

לייעוץ ומידע נוסף יש ליצור קשר עם משרדינו.

בכבוד רב,

אניטה גרינשטין, רו"ח

9 צפיות