top of page

טיפים להתמודדות עם משבר הקורונה

עודכן: 16 בפבר׳ 2023

הקלות לשעת חירום בהכרת מע"מ תשומות:

החלטת מיסוי של רשות המסים מיום 25.03.2020 מאפשרת באופן זמני, החל מיום 1.3.2020 ועד ליום 31.5.2020, לכלול בדוח התקופתי למע"מ ולנכות מס תשומות גם בהסתמך על חשבונית מס שנסרקה ונשלחה בדואר אלקטרוני ללא חתימה דיגיטלית, וזאת מבלי להמתין להגעה פיזית של חשבונית המס

לידי העוסק.

ישנם תנאים שנקבעו בחוק ומאפשרים שימוש בהעתק סרוק ובהם, בין היתר, כי בתום התקופה יוודא כל עוסק כי ברשותו עותק "מקור" של כל חשבוניות המס אשר בהסתמך עליהן ניכה מס תשומות במהלך תקופת ההקלה וכן כי אם קיימת אי התאמה בין החשבוניות, על העוסק לתקן את הדוח התקופתי הרלוונטי בהתאם להוראות החוק ולהשיב את מס התשומות שניכה ביתר.

טיפים נוספים לימי הקורונה:

לייעוץ ומידע נוסף יש ליצור קשר עם משרדינו.

בכבוד רב,

אניטה גרינשטין, רו"ח
האמור במאמרים השונים באתר הנו הסבר כללי, אינו מהווה ייעוץ מקצועי מחייב ואין להסתמך עליו בכל צורה שהיא. בכל מקרה ספציפי יש להיעזר בבעל מקצוע המתמצא בתחום והאמור באתר אינו יכול לספק פתרון לבעיה ספציפית.

12 צפיות

Comentários


bottom of page