top of page

מדריך מענק עבודה לשכירים ולעצמאים עבור שנת המס 2020

עודכן: 16 בפבר׳ 2023


מי זכאי למענק? שכיר ו/או עצמאי, שהייתה לו בשנת המס 2020, הכנסת עבודה ו/או הכנסה מעסק או משלח יד ועומד בכל שלושת התנאים הבאים:

 1. גילך 23 ומעלה ויש לך ילדים, או שגילך 55 ומעלה, גם ללא ילדים.

 2. במועד כלשהו במהלך שנת המס 2020, מעבר לדירת מגורים יחידה, לא הייתה בבעלותך או בבעלות בן/בת זוגך, או בבעלות ילדך התלוי בך כלכלית, ביחד או לחוד, זכות במקרקעין (כגון: דירה, חנות, מגרש וכדומה), בישראל ו/או מחוץ לה, שחלקכם בזכות עולה על 50%.

 3. מתקיים לגביך אחד מהשניים:

  • גילך 23 ומעלה ויש לך ילד אחד או שניים, או שגילך 55 ומעלה (גם ללא ילדים) - הכנסתך החודשית הממוצעת גבוהה מ- 2,080 ₪* ונמוכה מ- 6,270 ₪* (לצורך חישוב ההכנסה החודשית הממוצעת מחלקים את סך כל הכנסות מעבודה ו/או מעסק/משלח יד במספר חודשי העבודה ופעילות עסקית בפועל). ל"הורה יחיד" במשפחה חד-הורית נדרש שההכנסה, כאמור, תהיה גבוהה מ-1,280 ₪* ונמוכה מ-9,490 ₪*. "הורה יחיד" - עובד שהוא הורה לילד אחד, או יותר, הנמצאים אצלו ושכלכלתם עליו, החי בנפרד מההורה השני ואין לו בן זוג, לרבות אדם אחר הידוע בציבור כבן זוגו.

  • גילך 23 ומעלה ויש לך שלושה ילדים או יותר הכנסתך החודשית הממוצעת גבוהה מ-2,080 ₪* ונמוכה מ-6,870 ₪*. ל"הורה יחיד", במשפחה חד-הורית, נדרש שההכנסה, כאמור, תהיה גבוהה מ-1,280 ₪* ונמוכה מ-11,580 ₪*. הערה: הסכומים נכונים לפי המדד הידוע ב- 1.1.2021, בהתאם להוראות החוק, והם אינם מתייחסים לעובדים עם מוגבלות, שנקבע להם "שכר מינימום מותאם".


 • שכירים, שהכנסתם מעבודה בחודשים אפריל עד דצמבר 2020 התקבלה ממעסיק "קרוב", יהיו זכאים, ככל שהם עומדים בכל יתר התנאים הקבועים בחוק, למענק עבודה בגובה 62% מהמענק בגין תקופת עבודתם אצל קרוב.

מענק לעובדים עם מוגבלות

החוק מקל על עובדים עם מוגבלות בעלי יכולת עבודה מופחתת, שנקבע להם "שכר מינימום מותאם", מכוח חוק שכר מינימום, כך שהם יהיו זכאים למענק, גם ללא ילד ושהכנסתם המזכה נמוכה מזו של עובד ללא מוגבלות.

התנאים לקבלת המענק:

 1. הגשת בקשה למענק עבור שנת המס 2020, החל מ- 1.1.2021 עד ל-30.11.2021.

 2. הגשת דוח למס הכנסה ע"י החייבים בהגשת דו“ח, או שבן זוגם חייב בהגשת דו“ח, בהתאם להוראות הפקודה.

 3. הגשת דו"ח 126/856 ע"י המעסיק לשנת המס 2020, באופן מקוון עד ל-30.4.2021.


סכום המענק:

 1. סכום המענק לו אתה זכאי מושפע מגובה הכנסת העבודה, הכנסות מעסק ומשלח יד, הכנסות נוספות שלך (שאינן ממשכורת), וכן מהכנסות בן הזוג מעבודה, מעסק ומשלח יד והכנסות נוספות. כמו כן, ממספר ילדיך, גילך ומצב משפחתי ("הורה יחיד" וכו').

 2. מענק מוגדל בשיעור של 150% , יינתן לאחד מאלה:

  • עובדת/עצמאית שהיא אם לילד אחד או יותר.

  • "הורה יחיד" - עובד, שהוא הורה לילד אחד או יותר, הנמצאים אצלו ושכלכלתם עליו, החי בנפרד מההורה השני ואין לו בן זוג, לרבות אדם אחר, הידוע בציבור כבן זוגו.

הערות:

 1. בשל התפשטות נגיף הקורונה והמצוקה הכלכלית בעקבותיה, אושרה בחקיקה הוראת שעה לפיה תשולם תוספת למענק עבודה לשנת 2020 לכל שכיר ו/או עצמאי, שימצא זכאי לקבלת מענק עבודה לחודשים אפריל עד דצמבר 2020 בגובה של 62% ולא פחות מ-990 ₪. עוד נקבע בהוראת השעה כי שכיר שהכנסותיו מעבודה בחודשים אפריל עד דצמבר 2020 התקבלו ממעסיק שהוא "קרוב" יהיו זכאים, ככל שהם עומדים בכל יתר התנאים הקבועים בחוק, למענק עבודה בגובה 62% מהמענק הרגיל בגין תקופת עבודתם אצל "קרוב" בחודשים אפריל עד דצמבר 2020.

 2. אם יש לך הכנסה נוספת, או שלבן זוגך יש הכנסה ממשכורת, מעסק ומשלח יד ו/או הכנסה נוספת, גובה המענק יפחת בהתאם לגובה ההכנסות האמורות.

"הכנסה נוספת", נחשבת אחת מההכנסות הבאות:

 • קצבה, שהיא הכנסה לפי סעיף 2(5) לפקודת מס הכנסה, (לדוגמה: פנסיה). למעט קצבה המשולמת לעובד בשל נכות, אובדן כושר עבודה או מות בן/בת הזוג.

 • גמלת נפגעי עבודה ו/או נפגעי תאונות, המשולמת ע"י המוסד לביטוח לאומי.

 • גובה המענק, מושפע גם מ"גמלה או תשלום להורה עצמאי", ששולמו לפי חוק הבטחת הכנסה, או לפי חוק המזונות.


אופן הגשת בקשה למענק: ניתן להגיש בקשה באמצעות טופס מקוון, או באמצעות סניפי/סוכנויות הדואר: טופס מקוון – מצ"ב קישור לטופס בקשה מקוונת באתר רשות המסים. סניפי/סוכנויות הדואר – יש להגיע באופן אישי לאחד מסניפי/סוכנויות הדואר ברחבי הארץ, להזדהות באמצעות תעודת זהות בפני פקיד הדואר ולהשיב לגבי פרטיך האישיים הבאים: מספר מעסיקים שלך ושל בן/בת זוגך, (לרבות מעסיקים במשק בית ולמעט פנסיה), האם עבדת כעצמאי? מהי הכתובת למשלוח דואר ומהם פרטי חשבון הבנק שלך, אליו יועברו כספי המענק (לשם כך עליך להביא המחאה או אישור רשמי מהבנק המעיד על ניהול חשבון בנק על שמך). פקיד הדואר יחתים אותך על נכונות הפרטים שמסרת ועל עמידה בתנאי הזכאות וימסור לך את חלקו העליון של הטופס. מוצע לשמור את טופס, הואיל וניתן לקבל מידע אישי באתר רשות המסים ובמרכז המידע והשירותים המקוונים, באמצעות מספר התביעה המופיע על גבי הטופס.

שימו לב!

 • הגשת התביעה אינה כרוכה בתשלום ואין צורך להיעזר בשירות בתשלום לצורך קבלת סיוע בהגשת התביעה.

 • הבקשה למענק היא אישית ולא ניתן לבקש מענק עבור אדם אחר, גם לא תוך הצגת תעודה מזהה של אותו אדם ו/או ייפוי כוח ו/או כל מסמך אחר המעיד על זכותו לייצוג.

 • אם מסרת בבקשה למענק שהגשת ידיעה כוזבת בנוגע לכל דבר המשפיע על זכאותך למענק, הינך עובר עבירה פלילית, שדינה עד שנת מאסר. בנוסף, לא תהיה זכאי לקבלת מענק בשנה שבשלה התבקש המענק וכן במשך שנתיים נוספות.

לייעוץ ומידע נוסף יש ליצור קשר עם משרדינו.

בכבוד רב, אניטה גרינשטין, רו"ח האמור במאמרים השונים באתר הנו הסבר כללי, אינו מהווה ייעוץ מקצועי מחייב ואין להסתמך עליו בכל צורה שהיא. בכל מקרה ספציפי יש להיעזר בבעל מקצוע המתמצא בתחום והאמור באתר אינו יכול לספק פתרון לבעיה ספציפית.


108 צפיות

Comentários


bottom of page