top of page

מענק הוצאות לעצמאים בעלי עסק קטן בתקופת משבר קורונה

עודכן: 16 בפבר׳ 2023


עצמאים יחידים (לא כולל חברות, שותפים בשותפות או באיחוד עוסקים) שמחזור פעילותם הממוצע לחודש בשנת המס 2019 גבוה מ- 1,500 ₪ ונמוך מ- 25,000 ₪, עשויים להיות זכאים למענק הוצאות בשל פגיעה בפעילות העסקית כתוצאה מהתפשטות נגיף קורונה. הזכאות מותנית בהצהרת העצמאים באזור האישי של רשות המסים על עמידה בתנאים הבאים: 

1. חלה ירידה של 40% לפחות במחזור הפעילות העסקית בחודשי הזכאות שנקבעו בחוק, בהשוואה לתקופה המקבילה בשנת 2019. 

חודשי הזכאות לפי החוק: מאי 2020 ועד יוני 2021.

2. הוגשו דוחות תקופתיים למע"מ לגבי חודשים אלו בשנת 2019 ובשנת 2020.

3. העוסקים ניהלו בשנת המס 2019, פנקסי חשבונות קבילים על פי החוק, והפנקסים לא נפסלו על ידי מנהל מע"מ או פקיד השומה.סכומי המענק לבעלי עסק קטן


סכומי מענק ההוצאות משתנים בהתאם למחזורי העסקאות החודשיים של העסקים בשנת 2019: 

1. עצמאים שמחזור העסקאות החודשי הממוצע שלהם בשנת 2019 היה עד 8,333 ₪: מענק בסך 3,000 ₪.

2. עצמאים שמחזור העסקאות החודשי הממוצע שלהם בשנת 2019 היה מ- 8,334 ₪ עד 16,666 ₪: מענק בסך 4,000 ₪.

3. עצמאים שמחזור העסקאות החודשי הממוצע שלהם בשנת 2019 היה מ- 16,667 ₪ עד 25,000 ₪: מענק בסך 6,000 ₪.עצמאים שפתחו את עסקיהם בחודשים ינואר- פברואר 2020


בקרוב תפתח האפשרות להגשת בקשות למענק זה על ידי עוסקים חדשים שהחלו פעילותם העסקית מינואר 2020.תהליך הגשת הבקשה

יש להגיש את ההצהרה על העמידה בתנאי הזכאות והבקשה למענק הוצאות באזור האישי של רשות המסים, לאחר ביצוע תהליך רישום וזיהוי.

ניתן להיכנס לאזור הייעודי להגשת הבקשה למענק זה באתר האינטרנט של רשות המסים, תחת הכותרת "מענק לעסקים בתקופת הקורונה".

לתשומת לבכם: יש לוודא שפרטי חשבון הבנק לתשלום המענק מעודכנים ונכונים, לפני אישור ושליחת הבקשה. אם הפרטים אינם  נכונים, ניתן לעדכן אותם תוך כדי מילוי הבקשה באזור האישי.

המענק יועבר לחשבון בנק בבעלות מבקשי המענק (או חשבון משותף) בלבד. אימות פרטי חשבון הבנק עשוי לקחת מספר ימים, ובסיומו תישלח אליכם הודעה (במיסרון או בדואר אלקטרוני).


לייעוץ ומידע נוסף יש ליצור קשר עם משרדינו.

בכבוד רב,

אניטה גרינשטין, רו"ח


האמור במאמרים השונים באתר הנו הסבר כללי, אינו מהווה ייעוץ מקצועי מחייב ואין להסתמך עליו בכל צורה שהיא. בכל מקרה ספציפי יש להיעזר בבעל מקצוע המתמצא בתחום והאמור באתר אינו יכול לספק פתרון לבעיה ספציפית.

124 צפיות

Comments


bottom of page