top of page

מענק נוסף לעסקים שחוו פגיעה ממושכת

עודכן: 16 בפבר׳ 2023


החלה הגשת הבקשות באתר רשות המסים לקבלת המענק בשל פגיעה ממושכת כתוצאה מנגיף הקורונה, שניתן במסגרת התוכנית 'מבלימה לצמיחה'.

למענק זה זכאים להגיש בקשה עצמאים וחברות/שותפויות עם מחזור פעילות מעל 18 אלף ₪ ועד 400 מיליון ש"ח ₪ בשנת 2019 וכן עסקים שנפתחו בינואר ובפברואר 2020, שמחזור פעילותם נפגע בשל התפרצות נגיף הקורונה. סכום המענק נע בין 3,000 ₪ ל-50,000 ₪.

1. עצמאים עם מחזור של 18 אלף ₪ עד 300 אלף ₪

יכולים להגיש בקשה למענק אם חלה ירידה של לפחות 25% במחזור הפעילות העסקית שלהם ושסכום המחזור המוצהר למע"מ (אצל עוסק פטור שנת 2020 ואצל עוסק מורשה בתקופות הזכאות בשנת 2020) בתוספת כל סכומי מענקי הוצאות ששולמו לעוסק עבור שנת 2020 נמוך מ- 90% מסכום המחזור העסקי המוצהר למע"מ בתקופת ההשוואה. סכום המענק לעסקים אלה הוא בגובה של עד 9,000 ₪ כמפורט: • אם המחזור העסקי לשנת 2020, ללא המענקים, ירד ב-25% לפחות בהשוואה למחזור לשנת 2019 – גובה המענק הוא 3,000 ₪. • אם המחזור העסקי לשנת 2020, ללא המענקים, ירד ב-40% לפחות בהשוואה למחזור לשנת 2019 – גובה המענק הוא 5,000 ₪. • אם המחזור העסקי לשנת 2020, ללא המענקים, ירד ב-60% לפחות בהשוואה למחזור לשנת 2019 – גובה המענק הוא 9,000 ₪.

2. עצמאים עם מחזור של 300 אלף ש"ח וכן חברות/שותפויות עם מחזור של 18 אלף ועד 400 מיליון ש"ח יכולים להגיש בקשה למענק אם היו זכאים לשלושה מענקי הוצאות לפחות עבור שנת 2020, וסכום מחזור העסקאות שלהם בחודשים מרץ-דצמבר 2020, בתוספת כל סכומי מענקי הוצאות קבועות ששולמו לעוסק עבור שנת 2020, אינו עולה על סכום מחזור העסקאות בחודשים מרץ-דצמבר 2019.

סכום המענק יהיה בשיעור של 60% מהמענק הממוצע בשנת 2020 וינוע בין 9,000 ₪ ל-50,000 ש"ח.

עסקים שמחזור עסקאותיהם בתקופת הזכאות בתוספת מענקי הוצאות קבועות עבור 2020 הם בין 90%-100% מהמחזור שלהם בתקופה המקבילה בשנת 2019, זכאים למענק חלקי של 65% מגובה המענק.

3. עסקים חדשים שנפתחו בחודשים ינואר-פברואר 2020 יכולים להגיש בקשה למענק אם מחזורם החודשי בחודשים הללו עלה על 1,500 ₪ והיו זכאים לפחות לשני מענקי הוצאות עבור שנת 2020.

אצל חברות ושותפויות חדשות נדרש גם שמחזור העסקאות לשנת 2020 הוא מ-18 אלף ₪ ועד 100 מיליון ₪. סכום המענק לעוסק מורשה חדש עומד על 4,000 ש"ח ולעוסק פטור חדש על 3,000 ש"ח.

את הבקשה למענק ניתן להגיש החל מיום ה-10 בפברואר 2021 ועד ליום ה-10 במאי 2021.


להגשת הבקשות ופרטים נוספים על המענק ותנאי הזכאות ניתן להיכנס לאתר רשות המסים.

לייעוץ ומידע נוסף יש ליצור קשר עם משרדינו.


בכבוד רב,

אניטה גרינשטין, רו"ח

האמור במאמרים השונים באתר הנו הסבר כללי, אינו מהווה ייעוץ מקצועי מחייב ואין להסתמך עליו בכל צורה שהיא. בכל מקרה ספציפי יש להיעזר בבעל מקצוע המתמצא בתחום והאמור באתר אינו יכול לספק פתרון לבעיה ספציפית.

71 צפיות

Comentários


bottom of page