top of page

מענק סיוע לעסקים - השתתפות בהוצאות קבועות - פעימה שלישית

עודכן: 16 בפבר׳ 2023

מדינת ישראל, באמצעות רשות המסים, מעוניינת לתמוך ככל הניתן בעסקים הקטנים והבינוניים אשר פעילותם נפגעה בשל התפרצות נגיף הקורונה, על ידי הענקת מענק שנועד לכסות חלק מההוצאות הקבועות, כמו שכירות, חשמל, מים וכדומה, ובכך לאפשר לעסקים אלה לשמור על כושר הישרדותם.

תנאי הזכאות למענק

  1. עבור חברה או שותפות: מחזור העסקאות בשנת 2019 עולה על 18,000 ₪ ואינו עולה על 20 מיליון ₪.

  2. עבור עצמאים: מחזור העסקאות בשנת 2019 עולה על 300,000 ₪ ואינו עולה על 20 מיליון ₪.

  3. חלה ירידה של 25% במחזור הפעילות בחודשים מרץ - אפריל 2020, ביחס לתקופה המקבילה בשנת 2019.

  4. עבור עסק שהחל לפעול לאחר ה- 01/03/2019 ועד 31/12/2019, ההשוואה תעשה למחזור העסקאות הממוצע מיום תחילת החודש העוקב ליום פתיחת העסק, עד יום 29.2.2020.

  5. הגשת כל הדוחות התקופתיים למע"מ, הנדרשים לצורך חישוב המענק.

  6. ניהול פנקסי החשבונות כנדרש, אם העסק מחויב בכך ופנקסיו לא נפסלו.

  7. ירידת מחזור העסקאות בתקופת המענק נגרמה כתוצאה מההשפעה הכלכלית של התפשטות נגיף COVID-19.

איך מגישים את הבקשה

לפני מילוי הטופס המקוון ניתן להשתמש במחשבון המיועד לכך לצורך חישוב סכום המענק.

כדי לאשר את זהותכם ההגעה לטופס הבקשה עוברת במערכת ההזדהות הממשלתית. אם עדיין לא נרשמתם למערכת מלאו את הפרטים הנדרשים. לאחר ביצוע ההרשמה ויצירת החשבון תגיעו לטופס המקוון להגשת הבקשה למענק.

יש למלא את כל השדות בטופס המקוון ולהכניס את כל הפרטים הדרושים, על מנת לאפשר לרשות המסים לבחון את עמידתכם בתנאי הזכאות, לשם תשלום המענק.

אם ידרשו מסמכים נוספים לצורך בדיקת זכאותכם, רשות המסים רשאית לבקש מכם את המסמכים ועליכם להעבירם לרשות תוך זמן סביר.

המשך הטיפול בבקשה

אם הבקשה הוגשה בהתאם להנחיות, זמן הטיפול לא יארך יותר משבוע אחד.

אם התביעה הוגשה במועד, אך נדרשו הבהרות ו/או השלמות לגביה, תועבר לעוסקים מקדמה בסך של 20% מסכום המענק שנדרש, אך לא יותר מ- 80,000 ₪, עד להשלמת הטיפול בבקשה.

עם השלמת הטיפול בבקשה תשולם יתרת המענק לחשבון הבנק המצוין בטופס לאחר שינוכו ממנה המקדמה ששולמה וניכוי מס במקור.

העוסקים יקבלו מידע על כל פעולה שתתבצע במהלך הטיפול בבקשה באמצעות הודעת טקסט ודואר אלקטרוני.

לייעוץ ומידע נוסף יש ליצור קשר עם משרדינו.

בכבוד רב,

אניטה גרינשטין, רו"ח
האמור במאמרים השונים באתר הנו הסבר כללי, אינו מהווה ייעוץ מקצועי מחייב ואין להסתמך עליו בכל צורה שהיא. בכל מקרה ספציפי יש להיעזר בבעל מקצוע המתמצא בתחום והאמור באתר אינו יכול לספק פתרון לבעיה ספציפית.

65 צפיות

Kommentare


bottom of page