top of page

מענק סיוע לעסקים למימון ההוצאות הקבועות

עודכן: 16 בפבר׳ 2023

במטרה לסייע לעסקים אשר פעילותם העסקית נפגעה כתוצאה מהתפשטות נגיף הקורונה, החליטה ממשלת ישראל על מענק סיוע לעסקים למימון ההוצאות הקבועות, לעוסקים אשר מחזור העסקאות שלהם הנו עד 20 מיליון ₪ ושחלה ירידה של לפחות 25% במחזור העסקאות שלהם בחודשים מרץ ואפריל 2020 לעומת מחזור העסקאות באותה התקופה אשתקד.

המענק יאפשר עוד נדבך בסיוע לעסקים הקטנים והבינוניים, ופיצוי יחסי להיקף הנזק, הנותן סיוע חלקי לתמיכה בהישרדותם.

מדובר במודל חדש המבוסס על מספר שיטות, ובכלל זה פיצוי על בסיס השתתפות בהוצאות הקבועות כולל הוצאות העסקת עובדים, וכן מתמרץ עסקים יעילים, ועסקים שלא הוציאו את העובדים לחל"ת בתקופת המשבר, בחודשים מרץ-אפריל 2020.

שיעורי המענק הולכים וגדלים ככל שהיקף הפגיעה במחזור גדול יותר, וניתן להגיע למענק פיצוי של עד 400 אלף שקל לעסקים שנפגעו בצורה משמעותית.


לחברות ושותפויות שמחזור העסקאות שלהן לשנת 2019 עלה על 18,000 ₪ ולא עלה על 300 אלף שקל המענקים נקבעו כסכומים קבועים:

מחזור עסקאות לשנת 2019 של חברה/שותפות (בש"ח) סכום המענק (בש"ח)

18,000-100,000 700

100,001-200,000 1,875

200,001-300,000 3,025


חברות ושותפויות שמחזור העסקאות שלהן לשנת 2019 עלה על 300,000 ₪ ולא עלה על 1.5 מיליון שקל:


חישוב המענק עבור חברות ושותפויות שמחזור העסקאות שלהן לשנת 2019 מעל 300 אלף שקל ועד מיליון וחצי מבוסס על נוסחה פשוטה, המפצה באופן הדרגתי, תלוי בשיעור הירידה במחזור העסקאות של חודשים מרץ ואפריל 2020 לעומת מחזור העסקאות של חודשים מרץ ואפריל 2019.

המענק הנו הסכום המתקבל מהכפלת מחזור עסקאות מרץ ואפריל 2019 במקדמים קבועים המשקפים את ההשתתפות בהוצאות הקבועות, אשר נקבעים בהתאם לשיעור הירידה במחזור, כמפורט להלן:

סכום המענק = (מקדם קבוע) X (מחזור עסקאות מרץ ואפריל 2019)


שיעור הירידה במחזור העסקאות של חודשים

מרץ ואפריל 2020 לעומת מחזור העסקאות

של חודשים מרץ ואפריל 2019 מקדם קבוע 25% - 40% 3% 40% - 60% 6%

60% - 80% 10.5% 80% - 100% 15%

חברות ושותפויות שמחזור העסקאות שלהן לשנת 2019 עלה על 1.5 מיליון ₪ ועד 20 מיליון שקל:


במקרה דנן הנוסחה יותר מורכבת ומתבססת על התשומות שהיו לעסק כפי שדווחו למע"מ בשנת 2019 והוצאות השכר שנחסכו בגין אי העסקה של העובדים שהיו בחל"ת בחודשים מרץ-אפריל 2020 .

סכום המענק = (מחזור עסקאות מרץ ואפריל 2019) X (מקדם קבוע) X (מקדם נוסף)

שיעור הירידה במחזור העסקאות של חודשים

מרץ ואפריל 2020 לעומת מחזור העסקאות

של חודשים מרץ ואפריל 2019 מקדם קבוע

25% - 40% 10%

40% - 60% 20%

60% - 80% 35%

80% - 100% 50%

המקדם הנוסף מחושב בהתאם לנוסחא המנטרלת את הוצאותיו הנחסכות של עסק בעקבות המצב, או 30%, לפי הנמוך מביניהם.


לייעוץ ומידע נוסף יש ליצור קשר עם משרדינו.

בכבוד רב,

אניטה גרינשטין, רו"ח


האמור במאמרים השונים באתר הנו הסבר כללי, אינו מהווה ייעוץ מקצועי מחייב ואין להסתמך עליו בכל צורה שהיא. בכל מקרה ספציפי יש להיעזר בבעל מקצוע המתמצא בתחום והאמור באתר אינו יכול לספק פתרון לבעיה ספציפית.


73 צפיות

Comments


bottom of page