top of page

מענק שימור עובדים

עודכן: 16 בפבר׳ 2023


* לתשומת לבכם, האפשרות להגשת בקשות למענק תיפתח ב-1.12.2020 * כחלק מהתכנית הכלכלית לסיוע לעסקים שנפגעו ממשבר הקורונה, ניתן מענק לסיוע במימון עלויות ההעסקה בגין עובדים שנמשכה העסקתם גם לאחר החמרת ההגבלות וירידה בהיקף הפעילות.

תנאי הזכאות למענק:

1. שיעור פגיעה במחזור

עסקים שהכנסותיהם נפגעו מעל 25% בחודשים ספטמבר-אוקטובר 2020,

לעומת התקופה המקבילה בשנת 2019. מסלול מאוחר עסקים שעיקר התקבולים השוטפים שלהם מתקבלים בפיגור של למעלה מ- 30 ימים מיום ביצוע העסקה ומדווחים למע"מ על בסיס מזומן, הפגיעה בהכנסות תיבחן עבור החודשים נובמבר-דצמבר 2020


2. זכאות למענק הוצאות קבועות העסק זכאי למענק "השתתפות בהוצאות קבועות" של רשות המיסים עבור חודשים ספטמבר-אוקטובר 2020, או עבור חודשים נובמבר-דצמבר 2020 במסלול המאוחר


3. לא קיבל מענקים לעידוד תעסוקה העסק לא קיבל כספים עבור החודשים ספטמבר או אוקטובר 2020 במסגרת חוק מענק לעידוד תעסוקה (הוראת שעה) (נגיף הקורונה החדש), התש"ף-2020, הניתן על ידי שירות התעסוקה העסק אינו זכאי למענק עידוד תעסוקה מרשות השקעות במשרד הכלכלה והתעשייה

דגשים להגשת הבקשה

 • עוסקים מורשים עם מחזור שנתי (2019) מעל 300 אלף ש"ח, או תאגידים ושותפויות רשומות (ללא תלות בגובה המחזור השנתי), נדרשים לצרף את אישור רשות המיסים על זכאות למענק הוצאות קבועות לתקופה הרלוונטית.

 • חשוב לעיין במסמך - רק נוסח זה של אישור הזכאות מרשות המיסים ייחשב כתקין. יש לוודא שבמסמך מופיעים הנתונים הבאים: מס' עוסק, תקופת המענק, שיעור הירידה במחזור העסק לתקופת המענק.

 • על מנת לקבל את המענק, יש לאשר בטופס העברת מידע מרשות המיסים, משירות התעסוקה ומהמוסד לביטוח לאומי, ללא הסכמה זו לא ניתן יהיה לקבל את המענק

עובד מזכה = עובד שכל הסעיפים הבאים מתקיימים לגביו:

 • תושב ישראל

 • הכנסתו מהמעסיק חייבת במס והמעסיק ניכה מס משכרו אם נדרש לכך

 • הכנסתו מהמעסיק חייבת בדמי ביטוח לאומי והמעסיק ניכה אותם ככל שנדרש

 • העובד איננו המעסיק, ולעניין תאגיד-הוא אינו בעל השליטה בתאגיד, או מנהל תאגיד

מה הוא מספר העובדים בעסק המזכים במענק ? "תקופת הבסיס" – חודש ינואר או פברואר 2020, לפי החלטת המעסיק "תקופת הזכאות" – החודשים ספטמבר ואוקטובר 2020 מספר העובדים (הן בתקופת הבסיס והן בממוצע בתקופת הזכאות) ייספר כך: מספר העובדים המוכרים, בתוספת מחצית ממספר העובדים החלקיים, לא כולל עובדים שפוטרו, או היו בחופשה ללא תשלום באותה תקופה, כולה או חלקה, כאשר:

"עובד מוכר" – אחד מאלה:

 • שכרו החודשי אצל המעסיק הוא מעל 5,300 ₪

 • עבור עובד שמשתכר שכר מינימום מותאם – שכרו החודשי מעל 2,650 ₪

"עובד חלקי" – אחד מאלה:

 • שכרו החודשי נע בין 2,650 ₪ ל- 5,300 ₪

 • עבור עובד שמשתכר שכר מינימום מותאם – שכרו החודשי נע בין 1,325 ₪ ל-2,650 ₪

לעניין זה, השכר החודשי הינו שכר ברוטו החייב בדמי ביטוח לאומי. שיטת החישוב משתנה בהתאם לרף של 5 עובדים ומחזור של 300 אלף ₪ - להלן קישור לקובץ הסבר על אופן החישוב להורדת מחשבון גובה מענק לחץ כאן


דוגמאות:

חישוב מענק לעסק המעסיק עד 5 עובדים, או שמחזור עסקאותיו נמוך מ-300 אלף ₪ בשנת 2019:

יקבל 5,000 ₪ על כל עובד החל מהעובד ה-50%, ובתנאי ששיעור הירידה במחזור ספטמבר-אוקטובר 2020 לעומת ספטמבר-אוקטובר 2019 (או נובמבר-דצמבר, במסלול המאוחר) הוא מעל 25%.

חישוב מענק לעסק המעסיק מעל 5 עובדים ומחזור עסקאותיו גבוה מ-300 אלף ₪ בשנת 2019:

 • עבור שיעור ירידה במחזור של בין 25% ל-40%, יקבל 5,000 ₪ על כל עובד החל מהעובד ה-80%.

 • עבור שיעור ירידה במחזור של בין 40% ל-60%, יקבל 5,000 ₪ על כל עובד החל מהעובד ה-70%.

 • עבור שיעור ירידה במחזור של בין 60% ל-80%, יקבל 5,000 ₪ על כל עובד החל מהעובד ה-55%.

 • עבור שיעור ירידה במחזור של מעל 80%, יקבל 5,000 ₪ על כל עובד החל מהעובד ה-40%.

תהליך הגשת הבקשה למענק כולל 2 שלבים: הגשת בקשת זכאות למענק, בדיקת הבקשה והעברת תשלום שלב 1-הגשת בקשת זכאות באמצעות טופס מקוון שימו לב, חשוב לוודא כי יש בידכם את כל הנתונים/מסמכים הבאים:

 • שלושה טפסי 102 של המוסד לביטוח לאומי (דיווח ותשלום עבור העסקת עובדים תושבי ישראל) עבור החודשים: - ינואר או פברואר 2020 (לבחירת המעסיק) - ספטמבר 2020 - אוקטובר 2020

 • עבור סכום מענק פוטנציאלי הגבוה מ-50 אלף ₪ (מעל 10 עובדים מזכים), אישור רואה חשבון או יועץ מס בדבר מספר העובדים המוכרים ושכרם הכולל ומספר העובדים החלקיים ושכרם הכולל בחודשים ינואר או פברואר, ספטמבר ואוקטובר 2020 (נוסח יעלה בקרוב)

 • אישור ניהול חשבון בנק, חשבון הבנק צריך להיות על שם בעל העסק/העסק

 • עוסק מורשה שמחזור העסקאות שלו עלה על 300 אלף ₪ בשנת 2019 או תאגיד (או שותפות רשומה) יגיש את אישור רשות המיסים על זכאותו למענק הוצאות קבועות (בו מפורטים תקופת הזכאות ושיעור הירידה במחזור) עבור התקופה המזכה

 • אישור ניכוי מס במקור בתוקף

שלב 2 – בדיקת תקינות הבקשה ותשלום במידה ודרישת התשלום תקינה, תקבלו דוא"ל המודיע על אישור הבקשה והתשלום יועבר לחשבון העסק בתוך 21 ימי עסקים ממועד אישור הבקשה למענק. *במקרים בהם הבקשה אינה מאושרת, או מאושרת חלקית, תקבלו הודעת דוא"ל עם פירוט הסיבות לדחיית התשלום, או לחלופין, בקשה להשלמת פרטים נדרשים.


לייעוץ ומידע נוסף יש ליצור קשר עם משרדינו.


בכבוד רב,


אניטה גרינשטין, רו"חהאמור במאמרים השונים באתר הנו הסבר כללי, אינו מהווה ייעוץ מקצועי מחייב ואין להסתמך עליו בכל צורה שהיא. בכל מקרה ספציפי יש להיעזר בבעל מקצוע המתמצא בתחום והאמור באתר אינו יכול לספק פתרון לבעיה ספציפית.

106 צפיות

コメント


bottom of page