top of page

נפתחה האפשרות להגשת בקשות למענק הצטיידות והיערכות לחג לתושבים שפונו מבתיהם


רשות המסים פתחה את האפשרות להגשת בקשות מקוונות למענק הצטיידות והיערכות לחג הפסח עבור מפוני העוטף ויישובי הצפון, זאת בהמשך להחלטת ממשלה בעניין.

בהתאם להחלטת הממשלה שהתקבלה ביום 17.04.2024, גובה המענק יעמוד על 1,000 ₪ לאדם ועד 5,000 ₪ למשפחה.

מדובר במענק נוסף על 2 מענקים בסכום זהה ששולמו למפונים עד כה.


למענק זכאים תושבים שמקום מגוריהם הקבוע הוא ביישוב שפינויו או ריענונו הוארכו עד ליום 7 ביולי 2024, שפונו מבתיהם החל מ- 7.10.2023, ועדיין לא שבו למקום מגוריהם הקבוע.

זאת, למעט תושבים בישובים שהוגדרו כישובים שלא קיימת מניעה ביטחונית לשוב אליהם בהחלטות ממשלה 1193 ו-1478.

תהליך הגשת הבקשה הוא פשוט ונמשך דקות ספורות, די שאחד מבני הזוג ימלא טופס בקשה מקוון עבור התא המשפחתי.

ילדים מעל גיל 18, גם אם מתגוררים עם ההורים, יגישו בקשה נפרדת למענק.


ניתן להגיש בקשות עד לתאריך ה-7 במאי 2024. הבקשות למענק יוגשו באתר רשות המסים ויטופלו תוך 3 ימי עסקים מהגשתן, ולאחר שהרשות תאמת את חשבון הבנק של מגישי הבקשה.


יודגש כי מענק זה אינו מהווה פיצוי בשל נזקים המזכים בפיצוי לפי חוק מס רכוש וקרן פיצויים, ובהתאם, לא יקוזז מהסכומים המגיעים לניזוק.


להגשת בקשה למענק לתושבים מפונים לחץ כאן.


לייעוץ ומידע נוסף יש ליצור קשר עם משרדינו.  בכבוד רב,     אניטה גרינשטין, רו"ח 

האמור במאמרים השונים באתר הנו הסבר כללי, אינו מהווה ייעוץ מקצועי מחייב ואין להסתמך עליו בכל צורה שהיא. בכל מקרה ספציפי יש להיעזר בבעל מקצוע המתמצא בתחום והאמור באתר אינו יכול לספק פתרון לבעיה ספציפית.

7 צפיות

Комментарии


bottom of page