top of page

עדכון מדרגות מס רכישה לשנת 2023

עודכן: 16 בפבר׳ 2023ביום 16.1.2023 עודכן גובה מדרגות מס הרכישה, בהתאם לשיעור עליית המדד בשנת 2022, שהתפרסם השנה ביום 15.1.2023 (מדד שירותי דיור בבעלות הדיירים).

המשמעות המעשית של עדכון גובה המדרגות במקרה של עליית מדד, היא הפחתה בסכום של מס הרכישה. כלומר, המחיר ממנו מתחילים להתחייב במס רכישה, עלה. לדוגמה, במקרה של דירת מגורים יחידה - אם בשנת 2022 לא שולם מס על שווי שעד 1,805,545 ₪ ממחיר הדירה, הרי שמעתה לא ישולם מס על שווי שעד 1,919,155 ₪ ממחיר הדירה.

כמו כן עודכנו יתר מדרגות מס הרכישה לדירה יחידה ולדירה נוספת, וכן יתר הסכומים שבחוק המתעדכנים לפי שיעור עליית המדד.

להלן מדרגות המס על הרוכש דירת מגורים יחידה החל מיום 16.1.2023 ועד 15.1.2024:

רוכש של דירת מגורים יחידה (בהתאם להגדרות בחוק) החל מיום 16.1.23 ועד ליום 15.1.24 יחויב במס רכישה בהתאם למדרגות להלן:

1. על חלק השווי שעד 1,919,155 ש"ח – לא ישולם מס 2. על חלק השווי העולה על 1,919,155 ש"ח ועד 2,276,360 ש"ח – 3.5% 3. על חלק השווי העולה על 2,276,360 ש"ח ועד 5,872,725 ש"ח – 5% 4. על חלק השווי העולה על 5,872,725 ש"ח ועד 19,575,755 ש"ח – 8% 5. על חלק השווי העולה על 19,575,755 ש"ח – 10%

לדוגמה: רכישת דירת מגורים יחידה (כהגדרתה בחוק) בסך של 2,200,000 ₪ : על חלק השווי שעד 1,919,155 ₪ - לא ישולם מס על חלק השווי העולה על 1,919,155 ₪ ועד 2,200,000 ₪ ישולם מס בשיעור 3.5% = 9,830 ₪

סה"כ מס רכישה לתשלום: 9,830 ₪ (לעומת 14,682 ₪ לרכישות בין 16.1.22 ל-15.1.23).

• להלן מדרגות מס הרכישה אשר חלות על רכישת "דירה נוספת" (שאינה יחידה):

רוכש דירת מגורים (שאינה דירת מגורים יחידה) מיום 16.1.23 ועד ליום 15.1.24 יחויב במס רכישה בהתאם למדרגות להלן:

1. על חלק השווי שעד 5,872,725 ₪ – 8% 2. על חלק השווי העולה על 5,872,725 ₪ – 10%

לדוגמה: רכישת דירת מגורים (שאינה יחידה) בסך של 6,000,000 ₪:

על חלק השווי שעד 5,872,725 ₪ ישולם מס בשיעור 8% = 469,818 ₪ על חלק השווי העולה על 5,872,725 ₪ ישולם מס בשיעור 10% = 12,727 ₪

סה"כ מס רכישה לתשלום – 482,545 ₪ (לעומת 489,499 ₪ לרכישות בין 16.1.22 ל-15.1.23).

לסימולטור מס רכישה של רשות המיסים לחץ כאן

לייעוץ ומידע נוסף יש ליצור קשר עם משרדינו.


בכבוד רב,


אניטה גרינשטין, רו"ח
האמור במאמרים השונים באתר הנו הסבר כללי, אינו מהווה ייעוץ מקצועי מחייב ואין להסתמך עליו בכל צורה שהיא. בכל מקרה ספציפי יש להיעזר בבעל מקצוע המתמצא בתחום והאמור באתר אינו יכול לספק פתרון לבעיה ספציפית.


25 צפיות

Comentários


bottom of page