top of page

עדכון שווי השימוש ברכב חשמלי

עודכן: 16 בפבר׳ 2023תקנות מס הכנסה (שווי השימוש ברכב) (הוראת שעה), התשע"ו-2015 ("הוראת-השעה"), אשר פורסמו בשנת 2015 נועדו להפחית את סכום הזקיפה של שווי השימוש בכלי רכב בעלי טכנולוגיית הנעה מתקדמת (רכב היברידי), רכב פלאג-אין ורכב חשמלי מלא. ביום 14.2.2022 פורסמו ברשומות תקנות מס הכנסה (שווי השימוש ברכב) (הוראת שעה), התשע"ו-2015 (תיקון), התשפ"ב-2022. במסגרת התיקון הוארך תוקפהּ של הוראת-השעה עד לתום שנת 2025 (במקום עד תום שנת 2023), כך שהטבת ההפחתה של סכום הזקיפה של שווי השימוש בכלי רכב לרכב חשמלי הוגדלה ב-200 ₪ (כך שתעמוד על 1,200 ₪) הָחל מתחילת שנת 2022. לגבי רכב היברידי ורכב פלאג-אין נותרה ההטבה כפי שהייתה, דהיינו הפחתה של 500 ₪ ו-1,000 ₪ בהתאמה.


לצפייה בתיקון לחץ כאן.


לייעוץ ומידע נוסף יש ליצור קשר עם משרדינו.בכבוד רב,


אניטה גרינשטין, רו"חהאמור במאמרים השונים באתר הנו הסבר כללי, אינו מהווה ייעוץ מקצועי מחייב ואין להסתמך עליו בכל צורה שהיא. בכל מקרה ספציפי יש להיעזר בבעל מקצוע המתמצא בתחום והאמור באתר אינו יכול לספק פתרון לבעיה ספציפית.

47 צפיות

Comments


bottom of page