top of page

עסקים זעירים יוכלו לנכות 30% במקום לדרוש הוצאות בפועלרשות המסים שלחה היום לציבור המייצגים והנישומים הודעה לקראת כניסתה לתוקף של רפורמת "עסק זעיר".

רפורמה זו, שאושרה כחלק מחוק ההסדרים האחרון, מאפשרת לבעלי עסקים שמחזור הפעילות שלהם אינו עולה על התקרה שנקבעה בחוק (120 אלף ₪ בשנת 2024), לנכות מהכנסותיהם הוצאה בשיעור  נורמטיבי של 30% מהמחזור במקום לדרוש ניכוי הוצאות בפועל. בכך יחסכו בעלי עסקים קטנים זמן רב שמוקדש כיום למיצוי זכויות.

בהודעה נמסר כי מאחר שהרפורמה תיכנס לתוקף החל משנת המס 2024, בעל עסק שעומד בתנאים בחוק ומעוניין לדרוש הוצאה בשיעור הנורמטיבי מהמחזור במקום לדרוש ניכוי הוצאות בפועל, זכאי לדרוש את שיעור ההוצאה הנורמטיבי בדו"ח השנתי לשנת המס 2024 (שיוגש בשנת 2025).

עוד נמסר בהודעה כי במהלך השנה – לאחר שיאושרו בוועדת הכספים התקנות המסדירות את האפשרות לדווח ולשלם את המס דרך מערכת תיאומי המס (עם התאמות) ולפטור את בעל העסק מדו"ח שנתי, מקדמות והצהרת הון – תעלה רשות המסים לאוויר את ההתאמות הנדרשות למערכת תיאומי המס ויפורסמו הוראת ביצוע והנחיות ייעודיות בנדון.  

לעיון בהודעה בנושא רפורמה במיסוי עסקים זעירים לחץ כאן.


לייעוץ ומידע נוסף יש ליצור קשר עם משרדינו.בכבוד רב,


אניטה גרינשטין, רו"ח   

האמור במאמרים השונים באתר הנו הסבר כללי, אינו מהווה ייעוץ מקצועי מחייב ואין להסתמך עליו בכל צורה שהיא. בכל מקרה ספציפי יש להיעזר בבעל מקצוע המתמצא בתחום והאמור באתר אינו יכול לספק פתרון לבעיה ספציפית.

53 צפיות

Comentários


bottom of page