פנסיה חובה לעצמאים


בשנת 2017 נכנס לתוקפו חוק פנסיה חובה לעצמאים המחייב עצמאים להפריש באופן עצמאי למוצר חיסכון פנסיוני (קופת פנסיה, קופת גמל או ביטוח מנהלים) בהתאם לרמת ההכנסה שלהם. חובת ההפקדה חלה על כל עוסק עצמאי בטווח הגילאים 21-60 הפעילים כעצמאים מעל לשישה חודשים.


חובת ההפקדה אינה חלה על עצמאים אשר מלאו להם 55 שנים במועד כניסת החוק לתוקף.


החוק קובע כי סך ההפקדה החודשית יחושב כנגזרת מתוך ההכנסה החייבת של העצמאי כלומר- הכנסות בניכוי הוצאות מוכרות; כמו כן קובע החוק חישוב המבוסס על השכר הממוצע במשק לפי נתוני ביטוח לאומי (נכון לשנת 2017 עומד השכר החודשי הממוצע במשק על סכום של 9,673 ש"ח ברוטו).


להלן אופן חישוב ההפקדה החודשית:

סכום הפקדה חודשית

% הפקדה חודשית

הכנסה חודשית מינימאלית

עד 215 ש"ח בחודש

4.45%

עד 4,836 ש"ח

עד 607 ש"ח נוספים בחודש

12.55%

החל מ- 4,837 ש"ח ועד 9,673 ש"ח

החל מ- 822 ש"ח לחודש

8.5%

החל מ- 9,674 ש"ח ואילך

תקרת ההפקדות הזכאית להטבות מס עומדת על 16.5% מתוך תקרת שכר שנתית בסך 400,206 ש"ח בשנת 2017 כך שסך ההפקדה המקסימלית המקנה הטבת מס לשנת 2017 היא 2,838 ש"ח לחודש.


חישוב סך ההכנסה החייבת הוא שנתי אך מומלץ לבצע את ההפקדות לקופת הפנסיה מדי חודש.


כמו כן, קובע החוק כי עצמאים שסגרו את העסק שלהם וחדלו לחלוטין מכל פעילות, ללא הפסקות זמניות במהלך השנה, יכולים למשוך עד שליש מהפקדותיהם לקרן החיסכון הפנסיוני או סכום אחר המקביל לשלושה חודשי שכר מינימום כפתרון חלקי לעובדה שעצמאים אינם זכאים לדמי אבטלה. נציין כי מי שלא יפקיד את הסכומים הנדרשים עד תום שנת המס יחויב בקנס בגובה 500 ש"ח.


במקרה והנך עצמאי שאינו יודע מה תהיה ההכנסה השנתית החייבת שלו ,אנו ממליצים לפעול לפי אחת משלוש החלופות, כדלקמן:


  1. להפקיד מדי חודש סכום מינימאלי של כמה מאות שקלים ובסוף השנה להשלים את יתרת ההפקדה בהתאם לסך ההכנסה החייבת בפועל;

  2. להעריך בתחילת השנה צפי להכנסה החייבת השנתית, להפקיד מדי חודש בהתאם לצפי ובסוף השנה להשלים את יתרת ההפקדה בהתאם לסך ההכנסה החייבת בפועל;

  3. ישנן קופות בהן ניתן לבצע את ההפקדה אחת לשנה ולא מדי חודש ואז ניתן להפקיד את כל הסכום בסוף השנה בהתאם להכנסה החייבת. יש לוודא בעת פתיחת הקרן שאכן ניתן לעשות זאת מבלי לאבד כיסויים ביטוחים או זכויות בקרן.

(*) יש לבחור באופציה הזו רק במידה ואינכם צופים קשיים תזרימיים לקראת סוף השנה שיקשו בהזרמת הסכום כולו בפעם אחת.


אנו ממליצים להיעזר בסוכן ביטוח פנסיוני ו/או בשירות הלקוחות של חברות הביטוח הפנסיוני.


לייעוץ ומידע נוסף יש ליצור קשר עם משרדינו.בכבוד רב,


אניטה גרינשטין, רו"חהאמור במאמרים השונים באתר הנו הסבר כללי, אינו מהווה ייעוץ מקצועי מחייב ואין להסתמך עליו בכל צורה שהיא. בכל מקרה ספציפי יש להיעזר בבעל מקצוע המתמצא בתחום והאמור באתר אינו יכול לספק פתרון לבעיה ספציפית.

12 צפיות