top of page

רשות המסים הרחיבה את הזכאות לזיכוי במס בגין תרומות למאמץ המלחמתי


על מנת לסייע במאמץ המלחמתי עקב מלחמת "חרבות ברזל" רשות המסים תעניק זיכוי במס בגין תרומות לשם סיוע במאמץ המלחמתי, גם אם תרומות אלו נתרמו לעמותות וחברות לתועלת הציבור שמטרתן הציבורית המוצהרת היא אחרת.

ממנהל רשות המסים שי אהרונוביץ' נמסר כי "כחלק מההתגייסות של רשות המסים וכלל הגופים במדינה למאמץ המלחמתי, בחרנו בעת הזאת להקל על עמותות המגייסות תרומות ייעודיות לסיוע במלחמת חרבות ברזל. מעתה עמותות המאושרות לכך, יוכלו להנפיק לתורמים קבלות המקנות זיכוי לפי סעיף 46 לפקודה, בהתאם להנחיות הנוהל, גם אם תחום עיסוקה השוטף של העמותה לא מאפשר טיפול בתרומות שכאלו במהלך פעילותה הרגילה."

על פי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה, אדם או חבר בני אדם שתרם בשנת מס מסוימת סכום העולה על המינימום שנקבע בפקודה (190 ₪ לשנת 2022) לקרן לאומית, או למוסד ציבורי אשר קיבל לצורך סעיף זה אישור מרשות המסים וועדת הכספים של הכנסת, יזוכה מהמס שהוא חייב בו באותה שנה בשיעור של 35% מסכום התרומה.

על פי חוק, עמותה שקיבלה אישור לכך רשאית להוציא לתורם קבלה המקנה לו את הזכאות ליהנות מזיכוי במס, רק אם התרומה ניתנה למטרות שלשמן הוקמה העמותה. בהנחיה שיצאה היום נמסר כי עמותות או חברות לתועלת הציבור שיש להן אישור בר תוקף לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה יוכלו להרחיב פעילותן ולגייס תרומות לשם סיוע במאמץ המלחמתי, גם אם פעילות זו אינה מוגדרת בתקנונן כמטרתן הציבורית.

לדוגמה, עמותה/חברה לתועלת הציבור המחזיקה באישור סעיף 46 ושבין מטרותיה הציבוריות חינוך, ספורט או סיוע לנזקקים תוכל להרחיב פעילותה ולגייס תרומות לצורך רכישת ציוד ומזון או כל פעילות אחרת לטובת חיילים, משפחות שנפגעו במלחמה, וכיוצא בכך. הנחיה זו תהיה בתוקף רק לגבי תרומות שיגויסו בתקופה בה מוכרז מצב חירום במשק. יחד עם זאת לרשות המסים שמורה הזכות לעדכן את ההנחיה מעת לעת.


לייעוץ ומידע נוסף יש ליצור קשר עם משרדינו.בכבוד רב,


אניטה גרינשטין, רו"ח


האמור במאמרים השונים באתר הנו הסבר כללי, אינו מהווה ייעוץ מקצועי מחייב ואין להסתמך עליו בכל צורה שהיא. בכל מקרה ספציפי יש להיעזר בבעל מקצוע המתמצא בתחום והאמור באתר אינו יכול לספק פתרון לבעיה ספציפית.

32 צפיות

Comments


bottom of page