top of page

תשלום פיצויים בגין נזקים לרכבים בעוטף


רשות המסים פועלת, בשיתוף פעולה עם צה"ל ומשטרת ישראל, לגרור את הרכבים הנמצאים ביישובים בטווח 0 עד 4 ק"מ מהרצועה ומצירי התנועה ביישובי העוטף ומחניון רעים, לשני חניונים שהוקמו לצורך כך. רשות המסים מתעדת את הרכבים המגיעים לחניונים אלו, עורכת חוות דעת שמאית ומנסה במקביל לאתר את בעלי הרכבים כדי לפצות אותם.

בעל רכב שאינו יודע היכן נמצא רכבו, יכול לברר האם הרכב נמצא באחד החניונים, באמצעות פנייה למוקד הטלפוני הייעודי שהוקם לצורך כך או באמצעות נציג קרן הפיצויים מס רכוש שמגיע למלון שלו.

להלן פרטי יצירת קשר עם המוקד: טלפון 074-7617166 בשעות 9:00 עד 17:00, או באמצעות כתובת המייל: otef04@taxes.gov.il.

במעמד הגשת התביעה או בסמוך לאחר הגשתה, יש למסור את הפרטים והמסמכים הבאים:

  1. שם ומספר תעודת זהות של בעל הרכב

  2. מספר הרכב שניזוק

  3. פרטי חשבון בנק ואישור ניהול חשבון בנק של בעל הרכב

  4. תמונות וכל תיעוד המעיד על הנזק שנגרם לרכב

  5. במקרה של רכב באובדן גמור או שנגנב לרצועה, יש לצרף אישור על העדר הגשת תביעה לחברת הביטוח בה מבוטח הרכב

  6. אם מדובר ברכב שנרכש בליסינג מימוני או ברכב שקיים עליו שיעבוד – יש לפנות למשעבד ולקבל הוראות לאן יועברו כספי הפיצויים. לחלופין להציג מכתב מחברת הליסינג או הגוף המממן המציין את גובה החוב שנותר והוראות לאן להעביר את כספי הפיצויים.

  7. אם מדובר ברכב בליסינג תפעולי – יש לדווח לחברת הליסינג על דבר הפגיעה וחברת הליסינג תגיש את התביעה.

  8. אם מדובר ברכב שנגנב לעזה – יש להגיש תלונה במשטרה. ניתן להגיש באופן מקוון בקשה להגשת תלונה במשטרה ב- MYGOV.

  • רכבים שיש בהם אמצעי איתור יש לפנות לחברת האיתור ולצרף דוח המעיד על איכון הרכב שהועבר לעזה.

  • לרכבים שאין מערכת איתור, יש לנסות ולהביא תיעוד על מיקום הרכב לפני שנעלם, סרטונים, פרטי עדי ראייה וכיוצא בזה.

לאחר הגשת כל המסמכים, תועבר התביעה למתן התייחסות על ידי שמאי רכב שיכין חוות דעת ויקבע את גובה הפיצויים בהתאם להיקף הנזק שייקבע.

אם הרכב נמצא ברשותכם – יש להודיע למוקד קרן הפיצויים מס רכוש לשלוח שמאי למקום הימצאות הרכב. אם הרכב אינו במצב לנסיעה, יש לגרור את הרכב למוסך ועלות הגרירה תשולם במסגרת התביעה לפיצוי הנזק.

לאחר הגשת תביעה מלאה, כולל כל המסמכים הנדרשים לטיפול, ישולמו הפיצויים תוך 21 ימי עסקים.

לייעוץ ומידע נוסף יש ליצור קשר עם משרדינו.בכבוד רב,


אניטה גרינשטין, רו"חהאמור במאמרים השונים באתר הנו הסבר כללי, אינו מהווה ייעוץ מקצועי מחייב ואין להסתמך עליו בכל צורה שהיא. בכל מקרה ספציפי יש להיעזר בבעל מקצוע המתמצא בתחום והאמור באתר אינו יכול לספק פתרון לבעיה ספציפית.

12 צפיות

Comments


bottom of page