top of page

ייעוץ

משרד רו"ח אניטה גרינשטין מתמחה בייעוץ והכוונה בעת הקמת חברות חדשות, אופן התנהלות בעת מיזוג ורכישה, בניית תוכניות עסקיות, הערכות שווי וליווי שוטף של בעלי המניות.

נשמח להעמיד לרשותכם ידע כלכלי ומקצועי שנצבר במשך שנים רבות במטרה לנהל עסקים יצרניים, יציבים ורווחים.

bottom of page