top of page

עצמאים

מחלקת עצמאים במשרד רו"ח אניטה גרינשטין מלווה באופן שוטף עוסקים מורשים ועוסקים פטורים ומספקת שירותים מקצועיים לרבות דיווחים חודשיים ושנתיים לרשויות המס.

משרדנו מסייע בניהול העסק על ידי מתן ייעוץ כלכלי ומיסויי נדרש.

 

bottom of page