top of page

אושר סופית: שיפוי נוסף של 20% משכר העובד למעסיקים של משרתי מילואים


ועדת העבודה והרווחה אישרה ביום 08 באפריל 2024 את תקנות הביטוח הלאומי המגדירות לראשונה שיפוי נוסף בשיעור של 20% משכרו של עובד המשרת במילואים בשירות חירום.

השיפוי הנוסף נועד לסייע במימון ההפרשות הסוציאליות של העובד לדמי ביטוח, לקופות ולקרנות, שעד היום שולמו על ידי המעסיק.

התקנות נוסחו בהמשך להסכם שנחתם בין ההסתדרות לנציגי המעסיקים ולצו ההרחבה שניתן להסכם על ידי שר העבודה. 


נציגי משרד האוצר הסבירו שהשיפוי יינתן בגין שירות מילואים של עובד בתקופה שהוגדרה כשירות חירום והוא יינתן רטרואקטיבית מ-7 באוקטובר ועד סוף שנת 2024.


נציגים מטעם הביטוח הלאומי הסבירו כי השיפוי הנוסף יינתן אוטומטית יחד עם דמי המילואים עצמם, וכי מי שכבר קיבל החזרים יקבל את השיפוי הנוסף רטרואקטיבית ללא צורך להגיש בקשה נוספת.

כמו כן נאמר כי המוסד לביטוח לאומי יחל בהעברת התשלומים בתוך כחודש, ויעשה מאמצים להעביר את כלל התשלומים למעסיקים בתוך 60 ימים. 


לייעוץ ומידע נוסף יש ליצור קשר עם משרדינו.  בכבוד רב,     


אניטה גרינשטין, רו"ח 

האמור במאמרים השונים באתר הנו הסבר כללי, אינו מהווה ייעוץ מקצועי מחייב ואין להסתמך עליו בכל צורה שהיא. בכל מקרה ספציפי יש להיעזר בבעל מקצוע המתמצא בתחום והאמור באתר אינו יכול לספק פתרון לבעיה ספציפית.


18 צפיות

Comments


bottom of page