top of page

אל תפספסו! הארכת מועדים להגשת בקשות לפירוק חברה מרצון ופטור מתשלום אגרה לשנים בהן לא הייתה פעילה – עד ליום 29.4.2024


בעקבות מצב החירום אישרה הכנסת את הארכת חוק הארכת תקופות ודחיית מועדים (חרבות ברזל) (סדרי מינהל, תקופות כהונה ותאגידים), התשפ"ד-2023.


החוק קובע, בין היתר, הארכת מועד להגשת בקשת פירוק חברה מרצון לצורך קבלת פטור מתשלום אגרות וזאת בהתאם להוראות תקנות החברות (אגרות).

לפי הוראות החוק, המועד לקבלת החלטה מיוחדת על פירוק מרצון והמועד להגשת בקשה לפירוק מרצון בהליך מזורז הוארכו עד ליום 29.4.24, וכן יחול רטרואקטיבית על בקשות שהוגשו לאחר ה-29.2.24.

אם טרם השלמתם את התנאים הנדרשים לצורך פירוק החברה מרצון וקבלת הפטור לפי תקנות החברות (אגרות) תוכלו להזדרז ולעשות כן בפרק הזמן שהוארך.


לייעוץ ומידע נוסף יש ליצור קשר עם משרדינו.  


בכבוד רב,     


אניטה גרינשטין, רו"ח 

האמור במאמרים השונים באתר הנו הסבר כללי, אינו מהווה ייעוץ מקצועי מחייב ואין להסתמך עליו בכל צורה שהיא. בכל מקרה ספציפי יש להיעזר בבעל מקצוע המתמצא בתחום והאמור באתר אינו יכול לספק פתרון לבעיה ספציפית.

14 צפיות

コメント


bottom of page