top of page

הארכת הפטור מתשלום אגרה שנתית לחברות המבצעות הליך של פירוק מרצוןנבקש להביא לידיעת קהל לקוחותינו כי בעקבות מצב החירום אישרה הכנסת את חוק הארכת תקופות ודחיית מועדים (חרבות ברזל) (סדרי מנהל, תקופות כהונה ותאגידים), התשפ"ד - 2023 (להלן – "החוק").

החוק קובע, בין היתר, הארכת מועד להגשת בקשת פירוק חברה מרצון לצורך קבלת פטור מתשלום אגרה לחברות לא פעילות כלכלית, וזאת בהתאם להוראות תקנות החברות (אגרות) התשס"א- 2001 .


לפי הוראות החוק, המועד לקבלת החלטה מיוחדת על פירוק מרצון והמועד להגשת בקשה לפירוק מרצון בפטור מתשלום אגרה בגין השנים בהן לא הייתה פעילות כלכלית בחברות המבקשות להתפרק - הוארכו עד ליום 29.2.2024 .


נוסיף כי ביחידת החברות ברשות התאגידים קיים שירות המאפשר ללקוחות לחתום על מסמכי הבקשה לפירוק חברה מרצון בהליך מזורז בפני בוחן תאגידים, בקלות וללא עלות כספית, באמצעות חתימה מרחוק בשיחת ווידאו בתיאום מראש עם בוחן תאגידים, או בהגעה פיזית ללשכות השירות של רשות התאגידים.

שירות זה הוא בנוסף להגשה המקוונת של בקשה לפירוק חברות באתר תאגידים ברשת.


לפרטים נוספים מומלץ לעיין באתר האינטרנט של רשות התאגידים בכתובת שלהלן: company-of-https://www.gov.il/he/service/liquidation .


לייעוץ ומידע נוסף יש ליצור קשר עם משרדינו.בכבוד רב,


אניטה גרינשטין, רו"ח   

האמור במאמרים השונים באתר הנו הסבר כללי, אינו מהווה ייעוץ מקצועי מחייב ואין להסתמך עליו בכל צורה שהיא. בכל מקרה ספציפי יש להיעזר בבעל מקצוע המתמצא בתחום והאמור באתר אינו יכול לספק פתרון לבעיה ספציפית.

15 צפיות

Comments


bottom of page