top of page

הגדלת נקודות זיכוי להורים במס הכנסה

עודכן: 16 בפבר׳ 2023ביום 18.05.2022 פורסם חוק הגדלת נקודות זיכוי להורים המס הכנסה (הוראת שעה), התשפ"ב-2022.

בהתאם להוראת השעה תוקנה פקודת מס הכנסה כך שניתנה נקודת זיכוי נוספת להורה לילד שטרם מלאו לו 13 שנים ושאינו פעוט בשנת המס, וזאת לשנת 2022 בלבד. כלומר, כל הורה לילד שמלאו לו 6 עד 12 שנים בשנת המס 2022 יהיה זכאי לנקודת זיכוי נוספת בגינו.


להלן טבלה המסכמת את מתן נקודות הזיכוי כולל הוראת השעה:


נקודות זיכוי לאשה נשואה ולהורה במשפחה חד הורית שילדיו בחזקתו (ומקבל קצבת ילדים בגינם):

כולל הוראת שעה

לפני הוראת שעה

גיל הילד בשנת המס

1.5*

1.5*

שנת הלידה

2.5

2.5

שנה עד חמש שנים

2

1

6-12

1

1

13-17

0.5

0.5

18

* האישה רשאית להעביר נקודת זיכוי אחת מתוך 1.5 נקודות הזיכוי לשנה שלאחר שנת הלידה.


נק' זיכוי לגבר נשוי ולהורה במשפחה חד הורית שילדיו לא בחזקתו או שאינו מקבל קצבת ילדים בגינם:

כולל הוראת השעה

לפני הוראת השעה

גיל הילד בשנת המס

1.5

1.5

שנת הלידה

2.5

2.5

שנה עד חמש שנים

1

0

6-12

0

0

13-17

0

0

18

הוראת שעה זו תחול רטרואקטיבית מיום 1.1.2022.

מערכת תיאומי המס תעודכן בקרוב ועל כך תישלח הודעה בהמשך. עם פתיחת המערכת יונפקו אישורי תיאום מס חדשים לאוכלוסיית הזכאים.


הנחיות למעסיקים ולשכות שרות:

  1. יש לעדכן את תוכנת השכר בהתאם לאמור לעיל.

  2. תחולת הוראת שעה זו הינה מיום 1.1.2022 ולכן יש לחשב את נקודות הזיכוי האמורות מתחילת השנה.

תיקוני דוחות 102:

בעקבות חקיקה זו שהגדילה את נקודות הזיכוי בגין ילדים רטרואקטיבית מתחילת שנת 2022, ישנם מעסיקים שהמס שניכו ביתר מעובדיהם מתחילת השנה ועד היום ואשר יוחזר לעובדיהם במשכורת הקרובה יהיה גבוה מסכום המס שעליהם להעביר בדיווח הקרוב, ולכן לא ניתן יהיה לקזזו במלואו כנגד חבות המס בחודש זה.

מעסיקים אלה יהיו זכאים להחזר בגין אותו חלק מהמס שניכו מהעובדים והעבירו לרשות המיסים בגין החודשים הללו מתחילת השנה, כאמור.

לצורך קבלת ההחזר, יפנו המעסיקים למשרדי השומה בבקשה לתיקוני דוחות 102 בגין החודשים הקודמים, החל מחודש יישום תיקון החקיקה ואחורה.


לייעוץ ומידע נוסף יש ליצור קשר עם משרדינו.בכבוד רב,


אניטה גרינשטין, רו"ח

האמור במאמרים השונים באתר הנו הסבר כללי, אינו מהווה ייעוץ מקצועי מחייב ואין להסתמך עליו בכל צורה שהיא. בכל מקרה ספציפי יש להיעזר בבעל מקצוע המתמצא בתחום והאמור באתר אינו יכול לספק פתרון לבעיה ספציפית.

30 צפיות

Comentários


bottom of page