top of page

הוצאות מוכרות בגין נסיעה לחו"ל

עודכן: 16 בפבר׳ 2023
סעיף 17 לפקודת מס הכנסה מגדיר הוצאה מוכרת כ"הוצאה ששימשה בייצור הכנסה", אלא אם נקבע שהוצאה זו אינה מוכרת כאשר ההוצאות המוכרות מקטינות את ההכנסה החייבת במס הכנסה של העסק.

עבור עסקים מסוימים הוצאה מסוימת היא הכרחית לייצור ההכנסה כשאצל האחרים היא אינה קשורה בייצור הכנסה.

הוצאות שהוצאו לצרכים פרטיים אינן נחשבות הוצאות מוכרות, אלא רק הוצאות שהוצאו לצורכי העסק בייצור הכנסה.


ישנם מקרים בהם נסיעה לחו"ל נחשבת כהוצאה מוכרת לעסק. במקרים של נסיעה עסקית לחו"ל יש לבחון את נסיבות המקרה ולוודא כי הנסיעה קשורה לפעילות העסקית באופן ישיר וכי מטרת הנסיעה מסייעת בייצור ההכנסה.


לצורך הכרה בהוצאה עסקית בגין נסיעה לחו"ל יש לערוך דוח נסיעה לחו"ל ובו יפורטו הפרטים הבאים:

 1. יעד הנסיעה

 2. מטרת הנסיעה

 3. שמות הנוסעים ותפקידם בחברה

 4. מספר ימי שהייה מחוץ לישראל

 5. עלות כרטיס טיסה

 6. עלות לינה בבית מלון

 7. פירוט הוצאות נוספות הקשורות לטיסה לחו"ל (מוניות, ביטוח, טלפון סלולרי וכד')

 8. יש לצרף לדוח אסמכתאות להוצאות שונות המקשרות את הנסיעה לפעילות העסקית השוטפת

להלן פירוט הסכומים שיוכרו כהוצאה עסקית:

 • טיסה במחלקת תיירים/עסקים - 100% ממחיר הכרטיס.

 • טיסה במחלקה ראשונה - 100% ממחיר הכרטיס במחלקת עסקים.

 • בנסיעה בה ימי השהייה בחו"ל עד 90 לינות:

 1. עד 7 ימי לינה הראשונים- עד 259$ ללילה.

 2. החל מהלילה ה-8 - במידה וההוצאה נמוכה מ-114 $ כל ההוצאה תוכר.

 3. במידה וההוצאה עולה על 114$ יוכרו ההוצאות בשיעור של 75% כאשר המינימום הינו 114$.

 • בנסיעה שימי השהייה בחו"ל עולים על 90 לינות: עד 114$ ללילה.

 • הוצאות אחרות:

 1. אם נדרשו הוצ' לינה - עד 73$ לכל יום.

 2. אם לא נדרשו הוצ' לינה - עד 122$ לכל יום.

 • השכרת רכב עד 57$ ליום. במדינות מסוימות הנחשבות יקרות יותר למחייה מגבלת הסכומים עומדת על 125%.


לייעוץ ומידע נוסף יש ליצור קשר עם משרדינו.
בכבוד רב


אניטה גרינשטין, רו"ח

האמור במאמרים השונים באתר הנו הסבר כללי, אינו מהווה ייעוץ מקצועי מחייב ואין להסתמך עליו בכל צורה שהיא. בכל מקרה ספציפי יש להיעזר בבעל מקצוע המתמצא בתחום והאמור באתר אינו יכול לספק פתרון לבעיה ספציפית.

133 צפיות

Comments


bottom of page