top of page

הורים לילדים בגילאים 6 – 12 ימשיכו לקבל נקודת זיכוי נוספת במס עד סוף שנת 2023
ממשלת ישראל אישרה היום את הצעת שר האוצר להארכת תוקפה של הטבת המס המעניקה נקודת זיכוי נוספת להורים לילדים בגילאים 6 – 12 עד סוף שנת 2023. הטבת המס ניתנה עבור שנת 2022, במסגרת מאמצי הממשלה להתמודד עם עליית יוקר המחייה. בעקבות הקדמת הבחירות הוארך תוקפה של ההטבה עד סוף פברואר 2023. הצעת החוק הנוכחית מאריכה את תוקף ההטבה עד סוף שנת 2023, אולם נקבע בה כי אם עד יום ה-31 במאי 2023 לא תאשר הכנסת תקציב מדינה חדש, יפוג תוקפה של ההטבה ביום זה.


הצעת החוק קובעת כי הורים לילדים שמלאו להם 6 שנים לפחות במהלך שנת המס אך לא מלאו להם 13 שנים במהלך שנת המס ייהנו מנקודת זיכוי נוספת במס. אישורה יביא למצב שבו אישה תהיה זכאית ל-2 נקודות זיכוי במס בגין כל ילד בגילאים אלה וגבר יהיה זכאי לנקודת זיכוי אחת. הורה במשפחה חד הורית, שכלכלת הילדים עליו, יהיה זכאי ל-2 נקודות זיכוי בגין כל ילד בגילאים אלה והורה אשר כלכלת הילדים לא עליו יהיה זכאי לנקודת זיכוי אחת.

שווי נקודת זיכוי במס בשנת 2023 הוא 2,820 ₪ בשנה ומשמעותה של כל נקודה היא הפחתה 235 ₪ מחבות המס החודשית של מי שזכאי לה.

לייעוץ ומידע נוסף יש ליצור קשר עם משרדינו. בכבוד רב, אניטה גרינשטין, רו"ח האמור במאמרים השונים באתר הנו הסבר כללי, אינו מהווה ייעוץ מקצועי מחייב ואין להסתמך עליו בכל צורה שהיא. בכל מקרה ספציפי יש להיעזר בבעל מקצוע המתמצא בתחום והאמור באתר אינו יכול לספק פתרון לבעיה ספציפית.
17 צפיות

Comments


bottom of page