top of page

הטלת סגר בעקבות מלחמת "חרבות ברזל"


ביום 18 באוקטובר 2023 פרסמה רשות האוכלוסין וההגירה חוזר המיועד למעסיקים בעלי היתרים להעסקת עובדים פלשתינאים בנוגע להטלת סגר בעקבות מלחמת "חרבות ברזל".


כידוע, ביום 07.10.2023 הותקפה מדינת ישראל באכזריות קשה ופרצה מלחמת "חרבות ברזל". עקב כך החליט שר הביטחון על הטלת סגר על שטחי יהודה ושומרון ורצועת עזה, אשר במסגרתו עד להודעה חדשה לא נכנסים עובדים פלשתינאים לעבודה בישראל, למעט בענפים/ סקטורים מסוימים שהוחרגו מתחולת הסגר.


נכון למועד פרסום הודעה זו, מוחרגת כניסתם לישראל של עובדים פלשתינאים בענפים הבאים:

  1. בריאות;

  2. מוסדות סיעוד;

  3. אזור התעשייה עטרות;

  4. תעשיה ושירותים – רק במפעלים/ עסקים/ גופים שהוכרו כחיוניים;

  5. מלונאות – רק בבתי מלון המארחים את המפונים.

בהתאם לכך, בפועל מתאפשרת כניסה לישראל במעברים מיהודה ושומרון אך ורק לעובדים הפלשתינאים שמערכת הביטחון אישרה באופן פרטני את כניסתם כמוחרגי סגר, וזאת גם אם בפועל לעובדים הונפק היתר כניסה בתוקף לישראל.

לפיכך, ככל שנמנעה כניסתו של עובד פלשתינאי במעבר לישראל, המשמעות היא כי העובד אינו בגדר מוחרג סגר.

מעסיקים בענף התעשייה והשירותים המבקשים להחיל את ההחרגה מן הסגר גם על עובדיהם הפלשתינאים, מתבקשים לפנות בעניין זה אל התאחדות התעשיינים.

מעסיקים בענף המלונאות המבקשים להחיל את ההחרגה מן הסגר גם על עובדיהם הפלשתינאים, מתבקשים לפנות בעניין זה אל התאחדות בתי המלון.


למען הסר ספק יודגש כי נכון למועד פרסום הודעה זו ענפי החקלאות והבניין אינם מוחרגים מתחולת הסגר.


לתשומת לבכם, הנחיות מערכת הביטחון בנוגע לכניסת עובדים פלשתינאים המוחרגים מהסגר משתנות בהתאם להערכות מצב עדכניות.


לחיפוש ברשימת מפעלים חיוניים לחץ כאן.


לייעוץ ומידע נוסף יש ליצור קשר עם משרדינו. בכבוד רב, אניטה גרינשטין, רו"ח האמור במאמרים השונים באתר הנו הסבר כללי, אינו מהווה ייעוץ מקצועי מחייב ואין להסתמך עליו בכל צורה שהיא. בכל מקרה ספציפי יש להיעזר בבעל מקצוע המתמצא בתחום והאמור באתר אינו יכול לספק פתרון לבעיה ספציפית.1,091 צפיות

1 Comment


376a81665
Dec 19, 2023

עסקים קורסים ללא פועלים תשלומים חוזרים לנו אין לנו פרנסה ללא עובדים מתי יגמר הסגר הדפוק הזה כבר אנחנו העסקים הקטנים על סף פשיטת רגל

Like
bottom of page