top of page

מיסוי מתנות לחגים

עודכן: 8 באפר׳1. מתנות לחג:

בתקופת החגים (חודשים ספטמבר-אוקטובר ומרץ-אפריל, אז חלים חגי ראש השנה ופסח) מעבידים רבים נוהגים לתת לעובדיהם שי לכבוד החג.

השי יכול לבוא בצורת תוספת מזומן לתלוש השכר, 'תווי שי' או מתנה מוחשית (שווה-כסף).

הענקת תווי שי לחג נחשבת טובת הנאה הניתנת לעובד במסגרת עבודתו ולכן היא חייבת במס.

במקרים של רכישה מרוכזת של תלושי שי בידי מעסיק, ניתן להתייחס להפרש שבין עלות התלושים לשווי הקניה שלהם, כהנחה מסחרית הניתנת למעסיק, ולפיכך אינה נכללת בשווי ההטבה.

על כן, שווי ההטבה שיש לזקוף לעובד הנו בגובה עלות תווי השי למעסיק, ולא בגובה הערך הנקוב של תווי השי.

מעסיק הבוחר להעניק לעובדיו מתנה מוחשית לחג (שווה-כסף) - כמו בקבוקי יין או כל מתנה אחרת ששולמה כנגד חשבונית מס, הרי יש לזקוף לעובד שווי כולל מע"מ כפי שנקוב בחשבונית המס.

במקומות עבודה רבים מקובל לתת שי באמצעות ועד העובדים. כאשר השתתפותו של המעסיק בהוצאות הוועד נקבעת לפי מספר העובדים, מתייחסים לכך כאל תוספת לשכרו של העובד.

במקרים שבהם השתתפות המעסיק היא בסכום גלובלי שלא ניתן ליחסו באופן ספציפי לעובדים מסוימים, אין מוסיפים אותו למשכורת, אך ההוצאה לא תוכר ותחויב אצל המעסיק כהוצאה עודפת.


2. מתנות אישיות:

מתנות בסכום סביר שנותן המעסיק לעובדו לרגל אירוע משפחתי או אישי כגון: נישואין, הולדת ילדים בר/בת מצווה וכו', אין להוסיפן לשכר ואין לחייבן במס כל עוד שוויין עד 220 ש"ח (הסכום עודכן בשנת 2022), למתנה הניתנת לא יותר מפעם בשנה. סכום זה מתעדכן בכל שנה.

יובהר כי כל סכום העולה על כך מתחייב במס כתוספת לשכר.

הוצאה בעבור מתנה לעובד בגין אירוע אישי כאמור, תותר בניכוי בידי המעסיק, כפוף למגבלת הסכום 220 ש"ח (נכון לשנת 2022), כפי שנקבע בתקנות.


3. מתנות ללקוחות ולספקים:

סכום ההוצאה המותרת מוגבל בחישוב שנתי לכל אדם המקבל את המתנה. על פי התקנות סכום ההוצאה המותרת נקבע לסך של 220 ש"ח לאדם לשנה, (הסכום עודכן בשנת המס 2022). מקבל המתנה אינו חייב במס בגינה, ואילו הנותן יכול לרשום אותה כהוצאה, כאמור לעיל.

על פי התקנות יש לציין במסמך את שם המקבל, את הקשר שלו לעסק ואת נסיבות מתן המתנה.

ההגבלות שצוינו חלות גם על גופים ציבוריים ומלכ"רים, ולא רק על עסקים.לייעוץ ומידע נוסף יש ליצור קשר עם משרדינו.

בכבוד רב,

אניטה גרינשטין, רו"חהאמור במאמרים השונים באתר הנו הסבר כללי, אינו מהווה ייעוץ מקצועי מחייב ואין להסתמך עליו בכל צורה שהיא. בכל מקרה ספציפי יש להיעזר בבעל מקצוע המתמצא בתחום והאמור באתר אינו יכול לספק פתרון לבעיה ספציפית.

239 צפיות

Comments


bottom of page