top of page

מס קניה והיטל מלאי על כלים חד פעמיים

עודכן: 16 בפבר׳ 2023


על-פי נוסח ההחלטה שאושר, נקבע מס קנייה על צלחות, קערות, כוסות, קשיות, סכינים, מזלגות, כפות וכפיות חד-פעמיים העשויים מפלסטיק או המכילים פלסטיק. המס יחול על ייצור ויבוא של כלים אלו, כולל יבוא אישי, במטרה להכפיל את המחיר הסופי לצרכן.

ההיטל יחול על מלאי הכלים החד פעמיים, שנמצא ברשות הסוחרים בכלים החד פעמיים לצורך עסקם נכון ליום 31.10.2021 בסך של 11 ₪ לק"ג ובאופן יחסי גם על חלק מק"ג.

ההבחנה בין כלים חד-פעמיים לכלים רב-פעמיים תיעשה על בסיס עובי הכלי, כלומר המס יחול על כלים שעוביים נמוך מהסיפִּים שנקבעו בהחלטה; כלים העשויים קלקר (פולימר מוקצף) ימוסו בכל מקרה, ללא תלות בעובי.

המונח "כלים חד פעמיים" לעניין כלים או קשיות שתייה משמעו, כהגדרתם בצו תעריף המכס, ולמען הבהירות בלבד, מדובר בכלים המפורטים להלן:

  1. כלים המכילים פלסטיק (שאינם כלי קלקר או כלי נייר) שעוביים המרבי הנמדד בחלק הדק ביותר, לא יעלה על המפורט להלן: א. כוס, צלחת, צלחת הגשה וקערה – עד 2 מ"מ; ב. מזלג, סכין, כף וכפית – עד 1.2 מ"מ; ג. קשית שתיה – עד 1 מ"מ.

  2. כלים המנויים בסעיפים קטנים א' וב' העשויים מפלסטיק תאי (כלים העשויים מקלקר), בכל עובי.

  3. כלים המנויים בסעיפים קטנים א' ,ב' ו-ג' העשויים מנייר המכילים פלסטיק, בכל עובי.

  4. הצו לא יחול על מלאי כלים חד פעמיים שסך החיוב במס בגינו אינו עולה על 10,000 ₪.

הטלת מס על רכישת רכיבים מזהמים עולה בקנה אחד עם עקרון "המזהם משלם", כך שמי שבוחר לצרוך כלים חד-פעמיים בכמויות גבוהות יותר יישא באופן משמעותי בעלות הנזק הסביבתי. החלטת הממשלה מתבססת על עבודת מחקר שערך המשרד להגנת הסביבה, אשר בחנה את נכונות הצרכנים הביתיים לשלם על כלי שולחן חד-פעמיים ואת רגישות הצרכנים למחירי מוצרים אלו. המחקר מצא כי הטלת מס באופן שיביא להכפלת המחיר הסופי לצרכן צפויה להפחית את הצריכה בכ-40%.

את המס יש לשלם באופן עצמאי באמצעות אתר התשלומים של רשות המיסים לא יאוחר מיום 30.11.21. בעת ספירת המלאי יש לדווח בנפרד על כמות ק"ג הכלים החד פעמיים העשויים מנייר המכילים פלסטיק.

לקריאת נוסח הצו מתוך קובץ התקנות שפורסם ביום 19.10.2021 לחץ

לייעוץ ומידע נוסף יש ליצור קשר עם משרדינו.בכבוד רב,


אניטה גרינשטין, רו"ח
האמור במאמרים השונים באתר הנו הסבר כללי, אינו מהווה ייעוץ מקצועי מחייב ואין להסתמך עליו בכל צורה שהיא. בכל מקרה ספציפי יש להיעזר בבעל מקצוע המתמצא בתחום והאמור באתר אינו יכול לספק פתרון לבעיה ספציפית.47 צפיות

Comments


bottom of page