top of page

עדכון מדרגות מס רכישה לשנת 2024 בהתאם לשינוי המדד בשנת 2023


ביום 16.1.2024 עודכן גובה מדרגות מס הרכישה, בהתאם לשיעור עליית המדד הקבוע בסעיף 9(ג2) לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג – 1963 (להלן: "החוק") לשנת 2023, שהתפרסם השנה ביום 15.1.2024 (מדד שירותי דיור בבעלות הדיירים). המדרגות מתעדכנות אחת לשנה בהתאם להוראות החוק.


המשמעות המעשית של עדכון גובה המדרגות במקרה של עליית מדד, היא הפחתה בסכום של מס הרכישה. כלומר, המחיר ממנו מתחילים להתחייב במס רכישה, עלה.

לדוגמה, במקרה של דירת מגורים יחידה - אם בשנת 2023 לא שולם מס על שווי שעד 1,919,155 ₪ ממחיר הדירה, הרי שמעתה לא ישולם מס על שווי שעד 1,978,745 ₪  ממחיר הדירה.

כמו כן עודכנו יתר מדרגות מס הרכישה לדירה יחידה ולדירה נוספת, וכן יתר הסכומים שבחוק המתעדכנים לפי שיעור עליית המדד.


 • להלן מדרגות המס על הרוכש דירת מגורים יחידה החל מיום 16.1.2024 ועד 15.1.2025:

 1. על חלק השווי שעד 1,978,745 ש"ח – לא ישולם מס

 2. על חלק השווי העולה על 1,978,745 ש"ח ועד 2,347,040 ש"ח – 3.5%

 3. על חלק השווי העולה על 2,347,040 ש"ח ועד 6,055,070 ש"ח – 5%

 4. על חלק השווי העולה על 6,055,070 ש"ח ועד 20,183,565 ש"ח – 8%

 5. על חלק השווי העולה על 20,183,565 ש"ח – 10%

לדוגמה: רכישת דירת מגורים יחידה (כהגדרתה בחוק) בסך של 2,200,000 ₪ :

 • על חלק השווי שעד 1,978,745 ₪  - לא ישולם מס

 • על חלק השווי העולה על 1,978,745 ₪ ועד 2,200,000 ₪  ישולם מס בשיעור 3.5%  =  7,744 ₪

 • סה"כ מס רכישה לתשלום: 7,744 ₪ (לעומת 9,830 ₪ לרכישות בין 16.1.23 ל-15.1.24).


 • להלן מדרגות מס הרכישה אשר חלות על רכישת "דירה נוספת" (שאינה יחידה):

 1. על חלק השווי שעד 6,055,070 ש"ח – 8%

 2. על חלק השווי העולה על 6,055,070 ש"ח – 10%

לדוגמה: רכישת דירת מגורים (שאינה יחידה) בסך של 6,500,000 ₪:

 • על חלק השווי שעד 6,055,070 ₪  ישולם מס בשיעור 8%  = 484,406 ₪

 • על חלק השווי העולה על 6,055,070 ₪ ישולם מס בשיעור 10% = 44,493 ₪

 • סה"כ מס רכישה לתשלום – 528,899 ₪ (לעומת 532,546 ₪  לרכישות בין 16.1.23 ל-15.1.24).


למעבר לסימולטור מס רכישה לחץ כאן .


לייעוץ ומידע נוסף יש ליצור קשר עם משרדינו.בכבוד רב,


אניטה גרינשטין, רו"ח   

האמור במאמרים השונים באתר הנו הסבר כללי, אינו מהווה ייעוץ מקצועי מחייב ואין להסתמך עליו בכל צורה שהיא. בכל מקרה ספציפי יש להיעזר בבעל מקצוע המתמצא בתחום והאמור באתר אינו יכול לספק פתרון לבעיה ספציפית.

26 צפיות

Comments


bottom of page