top of page

עידכון בנושא מענקי הסיוע לעצמאים ולשכירים בעלי שליטה

עודכן: 16 בפבר׳ 2023


מענקי הסיוע לעצמאים ולשכירים בעלי שליטה ("מענק סוציאלי"), החל מינואר עד לחודש יוני 2021, יחושבו לפי ההכנסה הגבוהה יותר בשנים 2018 או 2019.


ביום 18 במרץ 2021 פורסם תיקון מספר 5 לחוק התוכנית לסיוע כלכלי (נגיף קורונה חדש)(הוראת שעה),התש"ף-2020, לפיו מענקי הסיוע לעצמאים ושכירים בעלי שליטה (מענק סוציאלי), עבור התקופות שבין ינואר עד יוני 2021, יחושבו לפי ההכנסה החייבת הגבוהה יותר בשנים 2018 או 2019 (לא עוד השוואה רק ל-2019).

בימים אלו רשות המסים משקיעה מאמצים ומשאבים רבים בהיערכות הטכנולוגית הנדרשת ליישום החקיקה החדשה, מתוך רצון לסיימה בהקדם האפשרי.


מה חשוב לדעת?

  • אם הוגשו הדוחות לשנת 2018 ולשנת 2019 - מערכת המענקים של רשות המסים תערוך השוואה לשנים 2018 ו-2019 ותיתן השלמה למענק הגבוה יותר באופן אוטומטי.

  • אם הוגש דוח 2019 ללא עמידה בתנאי הסף - עם עדכון המערכת תיפתח האפשרות להגשת המענק אשר ישולם עפ"י דוח 2018 ככל שקיימת עמידה בתנאי הסף בשנה זו.

  • אם הוגש הדוח לשנת 2018 בלבד - האפשרות להגשת המענק תיפתח בעת השלמת המערכת וחישוב סכום המענק יהיה עפ"י הגבוה מבין שנת 2018 או 2019.

רשות המסים הודיעה כי הוחלט להאריך ב-30 ימים נוספים עד 15.7.2021 את מועד הגשת הבקשות למענק הסיוע לעצמאים ולשכירים בעלי שליטה לחודשים ינואר פברואר 2021, ובכך לאפשר להם לממש את זכאותם המירבית.

לייעוץ ומידע נוסף יש ליצור קשר עם משרדינו.

בכבוד רב,


אניטה גרינשטין, רו"חהאמור במאמרים השונים באתר הנו הסבר כללי, אינו מהווה ייעוץ מקצועי מחייב ואין להסתמך עליו בכל צורה שהיא. בכל מקרה ספציפי יש להיעזר בבעל מקצוע המתמצא בתחום והאמור באתר אינו יכול לספק פתרון לבעיה ספציפית.


38 צפיות

Comentarios


bottom of page