top of page

קביעת מועדי דיווח ותשלום לדוחות תקופתיים מע"מ, מקדמות מס הכנסה וניכויים מס הכנסה – שנת המס 2024


  1. ע"פ החוק, מועדי הדיווח והתשלום של דוחות תקופתיים למע"מ ומקדמות מס הכנסה חלים ב- 15 לכל חודש, , ניכויים מס הכנסה ב - 16 לכל חודש ודוחות מפורטים מע"מ ב - 23 לכל חודש.

  2. בקביעת מועדי הדיווח והתשלום לשנת המס 2024 נלקחו בחשבון השיקולים הבאים: א. הוראת סעיפים 173ב ו -175 (ו) לפקודת מס הכנסה וסעיף 67 (ב1) לחוק מע"מ. ב. כמות ימי העסקים בכל חודש. ג. להותיר את ההסדר לדווח/תשלום מקוון עד 19 לחודש על כנו.

  3. להלן מועדי הדיווח והתשלום של דוחות מע"מ, מס הכנסה וניכויים לשנת המס 2024:


לייעוץ ומידע נוסף יש ליצור קשר עם משרדינו.


בכבוד רב,


אניטה גרינשטין, רו"חהאמור במאמרים השונים באתר הנו הסבר כללי, אינו מהווה ייעוץ מקצועי מחייב ואין להסתמך עליו בכל צורה שהיא. בכל מקרה ספציפי יש להיעזר בבעל מקצוע המתמצא בתחום והאמור באתר אינו יכול לספק פתרון לבעיה ספציפית.

614 צפיות

Comentarios


bottom of page