top of page

רשות המסים פרסמה את העדכונים במערך הניכויים של מס הכנסה לשנת 2023

עודכן: 16 בפבר׳ 2023כבכל שנה, רשות המסים מפרסמת את העדכונים והשינויים במערך הניכויים של מס הכנסה, לאור שיעור השינוי במדד המחירים לצרכן בשנה החולפת. לשנת 2023, נערכו עדכונים ושינויים לאור עליית מדד המחירים לצרכן בשיעור של 5.278% בין החודשים ינואר 2022 לינואר 2023.

להלן שיעורי המס החלים על הכנסה מיגיעה אישית לשנת המס 2023:

בנוסף, עודכנו הסכומים הנוגעים למס על הכנסות גבוהות. על פי העדכון, יחיד אשר הכנסתו החייבת בשנת המס 2023 תעלה על 698,280 ₪ (58,190 ₪ לחודש), יהיה חייב במס נוסף על חלק הכנסתו החייבת העולה על הסכום הנ"ל, בשיעור של 3%.

להלן עדכונים נוספים שפורסמו:

  • נקודת זיכוי במס עודכנה לסכום של 235 ₪ בחודש.

  • תקרת פטור ממס בגין הכנסות משכר דירה עודכנה לסכום של 5,471 ₪.

  • בין השאר התעדכנו גם מדרגות זקיפת שווי שימוש ברכב ושיעורי הטבת המס לישוב מזכה.

משמעות המעשית של העדכונים הללו היא הגדלה של ההכנסה נטו של שכירים והגדלת ערכן של הטבות המס.

לייעוץ ומידע נוסף יש ליצור קשר עם משרדינו.בכבוד רב,


אניטה גרינשטין, רו"ח


האמור במאמרים השונים באתר הנו הסבר כללי, אינו מהווה ייעוץ מקצועי מחייב ואין להסתמך עליו בכל צורה שהיא. בכל מקרה ספציפי יש להיעזר בבעל מקצוע המתמצא בתחום והאמור באתר אינו יכול לספק פתרון לבעיה ספציפית.

91 צפיות

Kommentare


bottom of page