top of page

תשלום לרשויות באמצעות הרשאה לחיוב חשבון

עודכן: 5 בפבר׳
לקוחות יקרים,


לקראת המעבר לשנת מס חדשה, ברצוננו לשדרג ולייעל את אופן הדיווח והתשלום לרשויות.

במקום דיווח ידני בפנקסים ותשלום באמצעות שיקים משרדינו עובר לשידור ותשלום באופן מקוון דרך האינטרנט.


הרשאה לחיוב חשבון של לקוח משמשת את רואה החשבון המייצג לצורך תשלום לרשויות המסים באמצעות חיוב חשבון הבנק.

ניתן לשלם באמצעי זה מגוון סוגי תשלומים: דו"ח תקופתי במע"מ וניכויים, מקדמות, חובות למס הכנסה ועוד.

נבקש לציין כי החל מחודש ינואר 2024 דואר ישראל יגבה תשלום של 3 ש"ח (במזומן) עבור כל שובר שישולם בבנק הדואר באמצעות שק.

ניתן להקים הרשאה למערך המס הרלוונטי ברשות המסים, באחת משתי חלופות:

1. באופן מקוון - באתר האינטרנט של הבנק בו מתנהל חשבונכם.

לצורך הקמת ההרשאה יש לעדכן את קוד המוסד הרלוונטי כמפורט להלן:

מס הכנסה מקדמות - 2760

מע"מ - 2761

מס הכנסה ניכויים - 2762

ביטוח לאומי ניכויים - 38286

יש להעביר למשרדינו העתק אישור על הקמת הרשאה לחיוב חשבון.


2. באופן פרונטאלי - באמצעות הגעה לסניף הבנק. טרם הגעתכם לסניף הבנק יש למלא את הטפסים הרלוונטיים (ניתן להיעזר בנו במידת הצורך) כאשר החתימה על גבי הטופס צריכה להיות זהה לחתימה שמופיעה בבנק. חברות יצרפו גם חותמת חברה בנוסף לחתימה של מורשה חתימה. את הטופס יש להחתים בבנק ולשלוח אלינו חתום בחתימה מקורית בלבד.


להורדת טופס הרשאה לחיוב לרשות המסים (תשלום מס הכנסה ניכויים, מקדמות ומע"מ) לחץ כאן להורדת טופס הרשאה לחיוב לביטוח לאומי ניכויים לחץ כאן.


את ההרשאה יש להקים ללא תאריך תוקף וללא מגבלת סכום לתשלום.

לתשומת הלב : מדובר בהרשאה ולא בהוראת קבע.

החשבון יחויב אך ורק בסכום שאנו משדרים לרשויות המס וביטוח לאומי במקום תשלומים ששולמו עד היום באמצעות שקים ו/או העברה בנקאית.


לייעוץ ומידע נוסף יש ליצור קשר עם משרדינו.


בכבוד רב,


אניטה גרינשטין, רו"ח


האמור במאמרים השונים באתר הנו הסבר כללי, אינו מהווה ייעוץ מקצועי מחייב ואין להסתמך עליו בכל צורה שהיא. בכל מקרה ספציפי יש להיעזר בבעל מקצוע המתמצא בתחום והאמור באתר אינו יכול לספק פתרון לבעיה ספציפית.


473 צפיות

Comments


bottom of page